DR NINA IZULINA
dr Nina Izulina

DR NINA IZULINA

• Skanowanie żywej krwi jest unikalną metodą diagnozowania nie poszczególnych chorób, lecz ogólnego stanu zdrowia człowieka.
• Testowanie pacjentów odbywa się na podstawie kropli krwi, na mikroskopie świetlnym wysokiej rozdzielczości , dzięki wyprowadzeniu obrazu na monitor z końcowym powiększeniem 6-8 tys. razy.
• Ukazanie procedury stanowi główny element wyróżniający tę metodę spośród tradycyjnych analiz krwi (ogólnej i biochemicznej). Dzięki takiemu podejściu udaje się odkryć powstającą w danym momencie dysfunkcję organów i układów organizmu, nawet jeśli objawy kliniczne jeszcze się nie pojawiły i nie rozpoczęło się stadium nieodwracalnych uszkodzeń organicznych.
• Na etapie przedklinicznego rozwoju zachorowań oraz w warunkach już przebiegającego procesu patologicznego przedstawiana metoda diagnostyki pozwala dostrzec ogólny stan morfologiczny wszystkich ciałek krwi i ocenić hemodynamikę (ruchliwość w plazmie erytrocytów i leukocytów, stopień agregacji erytrocytów i trombocytów).
• Metoda pozwala ocenić stan przemiany materii (tłuszczowa, białkowa, węglowodanowa, fosforanowo- wapniowa), pokreślić etiologię zaburzeń, prowadzących do anemii, miażdżycy, osteoporozy, chorób onkologicznych.
• Stan funkcjonalny systemu immunologicznego określa się na podstawie składu jakościowego neutrofilów, limfocytów i monocytów oraz ich wzajemnych relacji, a także na podstawie stanu systemu endokrynologicznego – biorąc pod uwagę obecność nietypowych komórek immunologicznych, powstałych na skutek oddziaływań mutogennych oraz czynników infekcyjnych i pasożytniczych.
• Dysbiozę jelit określa się na podstawie stopnia toksyczności plazmy, powstałego na skutek specyficznego rozsiania bakterii.
• Mikroskopowanie krwi natywnej pozwala ujawnić w niej mniejsze i większe kryształki cholesterolu, kwasu moczowego, ortofosfatów, jednostek nierozszczepionego cukru i nici białka.

Biorąc pod uwagę obecność we krwi zbioru wyżej wymienionych oznak można z dużym prawdopodobieństwem określić u pacjenta obecność konkretnych chorób lub predyspozycji do ich pojawienia się.
Korzyść metody wizualnej analizy krwi natywnej, w odróżnieniu od metody barwienia rozmazu, polega na tym, że pozwala ona na łatwe odróżnienie mikropasożytów od krwinek, obserwując aktywność ich ruchu.
Wysoka rozdzielczość tej metody stwarza możliwość rozróżniania fauny pasożytniczej: odsłania inwazje bakteryjne, pierwotniakowe, grzybicze i mikroalgowe, połączenia grzybiczo- pierwotniakowe, nietrwałe formy larwalne robaków i ich jaj (oocyty), a także stwarza możliwość oceny stopnia wewnątrzkomórkowego porażenia komórek krwi przez pasożyty. To pomaga lekarzowi ustalić etiologię zachorowania i wykorzystać leczenie etiopatogenetyczne , a nie leczenie symptomatyczne chorego.

Obecnie staje się to szczególnie aktualne nie tylko ze względu na potrzebę podniesienia efektywności leczenia i jego dostępności dla ludności, lecz i w świetle nowych uogólnionych raportów WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), mówiących o tym, że większość zachorowań, szczególnie w nowo utworzonych tkankach stałych, jest spowodowane przez przewlekle utajnionych nosicieli różnorodnych form inwazji pasożytniczych. Profilaktyka i leczenie chorób przy dokładnym poznaniu ich przyczyn jest podstawowym elementem w naszym podejściu do leczenia ludności.

Po uzyskaniu wyników badań krwi tworzy się indywidualny program leczniczo- rekonstrukcyjny. Zalecenia co do leczenia sugerują wykorzystanie podstawowych preparatów medycyny biomolekularnej, przygotowanych zgodnie z nowymi technologiami nanoklasterowymi. Dla pacjentów powyższa metoda stanowi nie tylko cenną informację o stanie jego organizmu, lecz jest sposobem na świadome podejście do swego zdrowia i jego samodzielnej profilaktyce.
Badania nie mają ograniczeń wiekowych.
Proszę pamiętać, że ochrona zdrowia jest warunkiem wysokiej jakości życia.

Grafik Przyjęć

    © 2018 Instytut Wiedzy Waleologicznej

    kontaktdojazdregulaminpolityka prywatności Początek strony ↑

    Instytut Wiedzy Waleologicznej