IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

Homeopatia jako narzędzie Recall Healing III


Jeśli ktoś nie brał udziału w I i II poziomie kursu, możliwość dokupienia nagrania kursu.
Godz. 10.00 – 18.00

 
Dr Piotr Pałagin
 

 • Czym jest HOMEOpatia
 • Część wspólna homeopatii i GNM (Germańskiej Nowej Medycyny)
 • Proporcja „biologicznego” i „psychicznego” w homeopatii
 • Pojęcie konstytucji homeopatycznej. Typ = konstytucja homeopatyczna = lekarstwo
 • Możliwe kierunki rozwoju choroby. „Drzewo życia”. Konstytucja: „Człowiek”
 • Odczucia „klienta” co do własnego zdrowia i choroby. Adekwatność i nieadekwatność
 • Stosunek wewnętrznego obrazu siebie do obiektywnej rzeczywistości. „Norma statystyczna”
 • Konstytucje rozpowszechnione i rzadkie. „Filogeneza powtarza ontogenezę”
 • Stopnie i gradacje tożsamości, własnej obecności i zaangażowania w swoim życiu oraz stopień „wpisania się” własnego życia w życie ogółu.

 
Poziomy podobieństwa:
– „Jestem normalny”
– „Jestem taki, jak wszyscy”
– „Jestem taki, jak moi rodacy”
– „Jestem taki, jak mój ród i rodzina”
– „Jestem taki, jak moje najbliższe otoczenie, znajomi i przyjaciele. My jesteśmy razem”
– „Wszyscy jesteśmy tacy, jak członkowie naszej grupy, klasy, zespołu”
– „Wszyscy jesteśmy jednomyślni”
– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój partner. Jesteśmy podobni”
– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój zespół, mój przełożony, mój nauczyciel”
– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć car, król, patriarcha, prezydent (Putin)”
– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć Bóg”
– „Jestem Bogiem”
 
MIAZMAT – rodzaje chorób „homeopatycznych”. Stopień przejawiania i kierunku rozwoju MIAZMATU
MIAZMAT PSORA – kierunek choroby z zewnątrz do środka. Poziom „FAKTU”
Główne lekarstwa: SULFUR, CALCAREA CARBONICA (OSTREARUM)
– stany związane z przetrwaniem człowieka w „trudnych warunkach” otaczającego świata.
– „ludzie – dzieci”. Hiperpasywność
– wypić – zjeść – wdychać – wydychać – przetrawić – wydzielić
– „JA jestem dzieckiem swoich rodziców i zakładnikiem całej mojej rodziny, rodu, kraju”
 
– konflikty rodu, rodziny, wzajemne relacje rodziców i przodków
– w większości chorób komórek i tkanki ENDODERMY
– „To” dzieje się ze mną fizycznie w rzeczywistości
– najpierw mówię TAK (+tkanka), a potem mówię NIE (–tkanka)
 
– „CHOROBY” błon śluzowych większej krzywizny żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki, gruczołu ślinowego i innych gruczołów związanych z układem trawiennym, pęcherzyków płucnych, błony śluzowej kanalików nerkowych oraz gładkimi mięśniami gardła, przełykiem, żołądkiem, jelitami, macicą i niektórymi innymi organami
 
– stadium ORALNE rozwoju osobowości
 
MIAZMAT SYCOSIS – kierunek choroby z wnętrza na zewnątrz. Poziom „WARTOŚCI”
Główne lekarstwa: MEDORRHINUM, CALCAREA PHOSPHORICA
– stany związane z głęboką fizyczną, neurologiczną i psychiczną traumą oraz z zaburzeniami
w narządach zmysłów i sposobach postrzegania i odzwierciedlania rzeczywistości oraz z zaburzeniami określonych instynktów
 
– „Ludzie – nastolatki”. Hiperaktywność
– walczyć – szukać – znaleźć – nie poddawać się
– „JA określam swoją tożsamość w zespole, w zawodzie, w społeczeństwie, z partnerem”
– konflikty w relacjach z partnerami, bliskimi, przyjaciółmi i wrogami
– dotyczy w większości chorób komórek i tkanki EKTODERMY
– „To” dzieje się w mojej wyobraźni, „To” tak postrzegam i odczuwam
– najpierw mówię NIE (–tkanka), a potem mówię TAK (+tkanka)
 
– „CHOROBY” związane z mechanizmami fizycznej, neurologicznej i psychicznej traumy, wpływające na stan nerwów, systemu nerwowego, mózgu, analizatorów i narządów zmysłów oraz epidermy – górnej warstwy skóry i wszystkich pochodnych tkanek skóry. Ponadto są to choroby związane z mięśniami oskrzeli i tchawicy, z kanalikami gruczołów mlecznych, naczyniami wieńcowymi i żyłami, przewodnim rytmem serca i centrum oddechowym, błoną śluzową gardła i mniejszej krzywizny żołądka oraz odbytnicy, przewodami trzustki i dróg żółciowych, z błoną miedniczek i pęcherza, ze szkliwem zębów, itd.
 
– stadium ANALNE rozwoju osobowości
 
MIAZMAT DYSKRASIA – kierunek choroby jednocześnie ze środka na zewnątrz i do wewnątrz. Poziom „BYTU”. Główne lekarstwa: MERCURIUS, CALCAREA FLUORICA.
– stany związane ze słabością dziedziczną określonych odruchów i nawyków oraz ze strumieniem wydarzeń i cyklów życia
 
– „ludzie dorośli” aktywnie poszukujący siebie, szukający swojej drogi, przemiany i nowego życia
– „Żyć czy nie żyć” – oto jest pytanie. A jeśli żyć to: jak, kiedy, gdzie, po co, z kim
– Określam siebie w zależności od różnych związków przyczynowo–skutkowych, sytuacji, relacji, wydarzeń życiowych, sensów i treści.
– wewnętrzne konflikty człowieka ze sobą i podobnymi osobami posiadającymi energię podobną do jego konstytucji, myślokształtami, istotami i symbolami
– dotyczy w większości chorób komórek i tkanki MEZODERMY
 
– „To” dzieje się na pograniczu realnego i wirtualnego, wewnętrznego i zewnętrznego, nie wiem, gdzie właściwie się to dzieje. Wydaje Mi się czasami, że „To” wszystko jest moją prawdą i moim życiem, a czasami – że to wszystko tylko wydaje Mi się
 
– jeśli najpierw wydaje się, że mówię TAK (+tkanka), to w rzeczywistości okazuje się NIE (–tkanka) – stara mezoderma. Natomiast gdy najpierw wydaje się, że mówię NIE (–tkanka), to w rzeczywistości okazuje się TAK (+tkanka) – nowa mezoderma
 
– „CHOROBY” związane z tkanką łączną: kości, ścięgna, więzadła, derma (skóra), zęby, włosy, paznokcie. Także są to „choroby” stawów, kręgosłupa, opłucnej, otrzewnej, osierdzia. Poza tym tkanki gruczołu mlecznego, jajników i jąder, śledziony, krwi i limfy.
 
– stadium GENITALNE rozwoju osobowości
 
Etapy rozwoju homeopatii. „Podstawowa zasada” homeopatii. Potencje homeopatyczne.
Tablica substancji, właściwości, poziomów, mechanizmów i czynności

  Minerały rośliny zwierzęta człowiek
ALCHEMIA: Ciało mentalne Ciało astralne Ciało eteryczne ciało fizyczne
POZIOMY Świadomość podświadomość fizjologia biologia
MECHANIZMY Myślokształty obrazy wewnętrzne przeżycia choroby
CZYNNOŚCI Myśli obrazy energia ciało

 
 
Programy rodzinne. Powtarzające się cykle. Spirala choroby
– Przyspieszenie i spowolnienie biologicznego/psychicznego przeżywania czasu. Teoria Władimira Dilmana. Ontologiczny model starzenia się. Zmieniająca się z biegiem czasu wrażliwość receptorów przysadki mózgowej na działania hormonów peryferyjnych wyrażająca się wzorem
 
– „Prawidłowe” i „nieprawidłowe” cykle powtarzających się wydarzeń. Cykl niezależności. Czas linearny i cykliczny. Numerologia, symbolika
– Wzrastająca entropia. Chaos i porządek. Formuła Einsteina
– Prawo oktaw. Przejście na nowy poziom. Transformacja
 
KONFLIKT – ekstremalne rozwiązanie określonej sprzeczności wewnętrznej na poziomie ciała, psychiki, duszy
Aplikacja lekarstwa homeopatycznego to prowokacja kontrolowanego „kryzysu epileptoidalnego” służącego rozwiązaniu konfliktu. Lekarstwo homeopatyczne „przedstawia” określony konflikt świadomości zwiększając „wrażliwość” wobec tego konfliktu. To „zmusza” klienta by zwrócił uwagę na konflikt. Lekarstwo konstruuje w świadomości klienta holistyczny hologram, materializuje konkretne przeżycia, emocje i uczucia, przejawia ukryte i „zapomniane” dotychczas objawy, mechanizmy, życzenia, frustracje, obrazy i sny
LEKARSTWO PSORYCZNE („choroby” związane z endodermą) – wywołuje obowiązkowe nasilenie objawów i pogorszenie stanu, na przykład: pojawienie się wysypki na skórze. Klient wreszcie zauważa to, czego przez dłuższy czas nie chciał widzieć, słyszeć czy odczuwać. Lekarstwo gwarantowanie „kontroluje” te wszystkie objawy i stany „kryzysu epileptoidalnego”, a klient przy pomocy lekarstwa homeopatycznego odpowiadającego konfliktowi, uświadamia sobie i rozwiązuje konflikt. Ma to miejsce nawet w tych przypadkach, gdy w ogóle nie chciał rozmawiać z terapeutą na temat swoich uczuć, przeżyć czy powiązanych z jego „chorobą” wydarzeń życiowych i mechanizmów, które według opinii specjalisty od GNM, są doniosłe dla rozwoju jego „choroby”. „Klient psoryczny” znajdujący się z reguły na oralnym etapie rozwoju osobowości, nie jest gotowy omawiać z terapeutą głębokich problemów osobistych, nawet jeśli przyszedł on do terapeuty jako do psychologa. Natomiast dosyć łatwo jest z nim pracować, gdyż jego główny konflikt jest ewidentnie widoczny, mimo jego prób ukrycia go.
LEKARSTWO SYCOSIS („choroby” związane z ektodermą), spektakularnie, natychmiast i „raz na zawsze” „uzdrawia” klienta. Co prawda po pewnym czasie objawy wracają, ale klient ma już nadzieję na szczęśliwą przyszłość, a terapeuta czy specjalista od GNM ma wtedy możliwość nawiązania głębokiego dialogu z klientem. Takie natychmiastowe „uzdrowienie” następuje dlatego, że klient przychodzi z reguły w momencie szczytowym „kryzysu epileptoidalnego”, kiedy już nie może być gorzej, a lekarstwo homeopatyczne (dobrane odpowiednio do konfliktu ektodermy) łagodzi niektóre lub większość objawów fizycznych, w ten sposób odciążając system nerwowy i narządy zmysłów klienta. Każdy specjalista od GNM wie, że właśnie takie zaburzenia systemu nerwowego i narządów zmysłów są główną przyczyną fizycznego, psychicznego, moralnego i duchowego cierpienia klienta z „chorobami” ektodermy

 • Konflikty pierwszej fazy. Nieświadomość indywidualna

Symboliczny cykl życia człowieka. Ekstrawersja – Introwersja. Indywidualne – Zbiorowe. 4 fazy cyklu życiowego. Cyferblat życia. Idee Pitagorasa. 12 par konfliktów – 12 par lekarstw homeopatycznych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu tych konfliktów
 

MAMA – TATA – JA PULSATILLA / AURUM METALLICUM
FAŁSZYWY – PRAWDZIWY – ISTNIEJĄCY PHOSPHORUS / PLUMBUM
MATERIALNE – SUBTELNE – EWOLUCJA SILICEA / ARGENTUM NITRICUM
 • Konflikty drugiej fazy. Świadomość indywidualna
MOJE – NIE MOJE – ZIEMSKIE HYOSCYAMUS / PLATINA
ŻEŃSKI – MĘSKI – TWÓRCZY NATRUM MURIATICUM / NUX VOMICA
DZIECIĘCY – RODZICIELSKI – OSOBISTY CINA / LYCOPODIUM
 • Konflikty trzeciej fazy. Świadomość społeczna
WEWNĘTRZNE – ZEWNĘTRZNE – TY (MIŁOŚĆ) ADRENALINA / BELLADONNA
WYMYŚLONE – ARCHETYPOWE – OCZEKIWANE STAPHYSAGRIA / ARNICA
JAWNE – TAJNE – REWOLUCJA THUJA / OPIUM
 • Konflikty czwartej fazy. Nieświadomość zbiorowa
EGOISTYCZNY – ALTRUISTYCZNY – BOSKIE JOD / ARSENICUM
DOBRE – ZŁE – IDEALNE ANACARDIUM / ACONITUM
NIEŚWIADOME – ŚWIADOME – UNIWERSALNE IGNATIA / COFFEA

 
 
„KRESY”, „ŻYWIOŁY”, „ĆWIERCIE”. Możliwe rozszerzenie kontekstu symbolicznego. Niektóre sprzeczności. Praca wewnętrzna. Homeopatia jako sposób istnienia homeopaty
 
 

Uczestniczki/y szkolenia po ukończeniu trzech poziomów otrzymują ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU NA DRUKACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
Osoby powtarzające kurs w ramach Szkoły IWW – prosimy o kontakt mailowy recepcja@iww.pl w celu otrzymania kodu promocyjnego upoważniającego do udziału w kursie z 50% rabatem.
 


Podziel się tym wydarzeniem

 • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
4 lipca 2020 @ 10:00
Koniec:
5 lipca 2020 @ 18:00
Kategoria Wydarzenie:
Witryna internetowa:
https://app.evenea.pl/event/homeopatia3/

Miejsce wydarzenia