IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

International Recall Healing® Institute 2


International Recall Healing® Institute on-line (2020-2021)
Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

Prowadzidr Michelle Schrader / USA/Texas, współzałożycielka wraz z dr Gilbertem Renaud Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Vicedyrektor i Edukator Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® Jej praca doktorska dotyczyła metody terapeutyczno-rozwojowej Recall Healing.
Data: 16 – 18 lutego 2021
Godziny: 13.00 – 19.30 (czas środkowoeuropejski)
Tłumaczenie: j. angielski z tłumaczeniem na j.polski i j.rosyjski
Kurs on-line
Harmonogram zajęć:
16 – 18 lutego 2021 – Institute 2
8 – 10 czerwca 2021 – Institute 3
23 – 26 października 2021 – Institute 4 – Egzamin
Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® stają się Certyfikowanymi Facylitatorami Recall Healing® i otrzymują uprawnienia do:
– prowadzenia terapii / superwizji /coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,
– posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®


Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły:
– Recall Healing® / Total Biology® Levels I – II – III (72 h)
– Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (5 kursów tematycznych) (120 h)
lub są w trakcie nauki – przed ukończeniem nauczania w Instytucie wyżej wymienione kursy muszą być ukończone.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 693 160 910


Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® otrzymują:
Certyfikaty:

  • Certificate confers the right to perform Recall Healing® and Total Biology® THERAPY / European Union
  • Certified Recall Healing® Facilitator / Canada

Zaświadczenie ukończenia kursu: Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalna Biologia® na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody RH®/TB® w Polsce. 
PROGRAM:
Drugie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 16 – 18 lutego 2021
Dogłębna analiza kwestionariuszy klienta – wysłanych przez Studentów. Wyjaśnienie i wykluczenie wszelkich niejasności.
Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez wykładowcę, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Każdy Student rozpoczyna pracę nad trzema przypadkami, które będzie musiał zaprezentować podczas czwartego spotkania. Pytania, niejasności, sugestie.
Wszyscy studenci otrzymają Oficjalny Kwestionariusz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.
Trzecie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 8 – 10 czerwca 2021
Zagadnienia związane z „pracą terapeutyczną” oraz „coachingiem”.
Trudne przypadki klientów Studentów – pytania i odpowiedzi.
Metodologia terapii Recall Healing®
Ćwiczenia: Medytacja Prowadzona, Wizualizacja.
Przesunięcie w Postrzeganiu: Pojęcie Obserwacji.
Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Różne aspekty konkretnych jednostek chorobowych na przykładzie alergii – pogłębiona analiza przypadku.
 
Czwarte spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – Egzamin – 23 – 26 października 2021
Każdy Facylitator Recall Healing® przedstawia przed grupą dwa udane i jeden nieudany przypadek.
Indywidualna analiza, komentarze i opinie dla każdego Studenta.
Wręczenie Certyfikatów Facylitatora Recall Healing® studentom, którzy zdali egzamin.
Cennik:
Instytut II – do 15.11.20 – 1990 zł | od 16.11.20 – 2295 zł
Instytut III – 7 dni po Instytucie II – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł
Instytut IV – Egzamin – 7 dni po Instytucie III – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł


Informacje organizacyjne:
Dzień przed kursem na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!
Uczestniczki/uczestnicy kursu otrzymają dostęp do nagrania kursu na czas trwania programu kształcenia Instytutu oraz na sześć miesięcy od jego zakończenia.

Podziel się tym wydarzeniem

  • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
16 lutego 2021 @ 13:00
Koniec:
18 lutego 2021 @ 19:30
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia