IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

Life Mastery Retreat Sundao; IMS

Sundao, IMS (Integralna Metoda Somatyczna) z jej pierwszymi nauczycielami, Mistrzem Yu & SooJin Kim!

16-20 maja 2019, Taraska

 

Life Mastery Retreat

Sundao; IMS

Intensywne Wzmocnienie, Oświecenie i Wzbogacenie

(Program certyfikacji & re-certyfikacji facylitatorskiej)

Ucieleśnianie uważności poprzez osobiste i zawodowe mistrzostwo

Życie z Oświeconym Ciałem, Przebudzonym Sercem i Jasną Wizją Wewnętrzną

Sundao, IMS – medytacja, przekaz i ruch ku Wewnętrznej Przestrzeni połączone z Integralną Metodą Somatyczną praktykowaną przez Mistrza Yu & SooJin. IMS wzmacnia i splata twoje unikalne dary manifestowane przez świadomość z wizją i misją twojego życia. Niszczy destrukcyjne wzorce i siły nieświadomości panujące nad twoim życiem za pomocą zwrócenia twojej świadomości ku sile Wewnętrznej Przestrzeni.

Starożytne, udowodnione naukowo praktyki Mistrza Yu połączone z lekcjami wewnętrznej mądrości i mistycznymi procesami inicjują autentyczną zmianę w twojej świadomości i jej manifestacji.

Wrócisz do domu z prostymi, łatwymi i potężnymi praktykami medytacyjnymi pozwalającymi na zwrócenie twojej świadomości ku sile Wewnętrznej Przestrzeni aby osiągnąć swój największy potencjał. Będziemy uczestniczyć w potężnej ceremonii!

Twoja wewnętrzna przestrzeń jest przestrzenią wyłącznie dla twojej pełnej integracji i pełnego rozkwitu geniuszu ludzkiej kreatywności oraz pełnego potencjału życiowego będącego rozszerzeniem świadomości.

Rezultatami przebudzonej świadomości są:

 • Pełna Wiedza (Klarowność)
 • Pełna Jasność i
 • Pełna Wystarczalność

Podczas spotkania odkryjesz jak…

 • przeżywać każdy dzień ze zdwojonym celem, wigorem, wewnętrzną obfitością, ponieważ dowiesz się kim właściwie jesteś, dlaczego tu jesteś i jak ważny jesteś dla świata
 • bez wysiłku zrobić krok w stronę szczęśliwszego, bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia
 • wyjść zza ciemnych chmur ograniczającej energii, która stale ciągnęła się za tobą przez całe życie
 • tworzyć głębsze, prawdziwsze i bardziej satysfakcjonujące związki – ponieważ sam staniesz się prawdziwszy i bardziej usatysfakcjonowany samym sobą
 • doświadczać głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji ponieważ twoja nowa klarowność i świadomość przyciągną i stworzą pozytywne interakcje ze wszystkimi wokół ciebie
 • komunikować się z Wewnętrznym Przewodnikiem w każdym momencie swojego życia, zawsze czuć wsparcie i połączenie ze swoją Wewnętrzną Przestrzenią Prawdy
 • doznawać obecności Wewnętrznego Przewodnika każdego dnia, wiedzieć, że nigdy nie jest się samemu, zawsze być wspieranym i głęboko połączonym ze Źródłem

Pozwól nam pokazać ci, jak zestroić się z Wewnętrzną Przestrzenią Perfekcji („Praktyka” Wewnętrznej Integracji), będącą źródłem wszelkiej obfitości, piękna, wartości, sensu, siły i prawdy.

Sundao, IMS – medytacja, przekaz i ruch ku Wewnętrznej Przestrzeni połączone z Integralną Metodą Somatyczną.

Proces ten określa fizyczne ciało i jego system energetyczny jako domenę nauki, zmiany i transformacji. Nasze spotkania uwzględniają delikatne praktyki ruchowe, kierowaną medytację, ćwiczenia interaktywne oraz inspirujące rozmowy.

Większość metod life mastery (mistrzostwo życia), a właściwie większość programów edukacyjnych wszelkiego typu, w tym także dotyczących dobrostanu oraz umiejętności bycia liderem, rozpoczyna się od przekazania nowych informacji. Dzieję się tak na bazie przekonania, że wiedza to potęga. Książki, nauczyciele, modele, nowe idee i symulacje – to wspaniałe sposoby, aby zacząć, gdy mamy uczyć się czegoś nowego. Problem polega na tym, że większość treningów i szkoleń na tym się kończy. Gdy wracamy do swojego życia, wykonujmy codzienne czynności w dokładnie taki sam sposób, jak robiliśmy to wcześniej.

Ile razy, na przykład, poznałeś nowe idee, albo nawet dowiedziałeś się „co masz robić”, ale okazało się, że nie jesteś w stanie ich wdrożyć w swoim życiu? Intencja, aby rozwinąć cechy mistrzostwa wyłącznie poprzez interwencje kognitywne to jak uprawiać łucznictwo bez łuku.

Brakuje w tym zrozumienia ciała, a dokładnie faktu, że nasze ciała i my sami to jedność. Stanowią one o całości naszego jestestwa. Spowodowane wpływami kulturowymi nadmierne zwrócenie uwagi na naukę kognitywną spowodowały zanik naturalnego połączenia z wrodzonym systemem inteligencji całej naszej jaźni, całego naszego jestestwa. Nasze ciała są nierozerwalnie powiązane z naszym Ja, z pełnią, którą jesteśmy. Jeżeli zaprosimy całych siebie do dialogu w celu przeprowadzenia transformacji, możemy rozpocząć poszukiwanie na poziomie naszego ciała urzeczywistnienia: zarówno naszych odziedziczonych czy wyuczonych nawyków (z których niektóre może jeszcze się sprawdzają, ale nie wszystkie), jak również nowych sposobów działania, myślenia oraz nawiązywania relacji, które są zgodne z tym, na czym najbardziej nam zależy. Mając tą wiedzę będziemy dalej uczyć się, zmieniać i rozwijać w inny sposób.

Życie jest fenomenem bardzo dynamicznym i żywotnym, który nieustannie ulega zmianie.

Żadna teoria lub filozofia z przeszłości nie może być przełożona bezpośrednio na życie, które dzieje się wyłącznie w chwili obecnej. W bardzo realny sposób, osoba, którą jesteś, wibruje energią rezonującą przez żywe tkanki twojego ciała.

Nauka zmiany nie dzieje się tylko poprzez myślenie o zmianie. Większość tradycyjnych systemów, w tym wiele metod medytacji, uczy nas błędnego postrzegania i obiektywizacji ciała jako „pojazdu do transportu umysłu”.

Cokolwiek robimy jako ludzie, robimy poprzez nasze ciała. Suma naszych życiowych historii – doświadczenia, reakcje, strategie przetrwania, relacje z innymi, sukcesy, porażki i inne – to wszystko żyje w naszych ciałach.

Uczymy się, zawieramy relacje, działamy i myślimy poprzez nasze ciała. Adaptujemy się, używamy inteligencji, jesteśmy spostrzegawczy i świadomi poprzez nasze ciała. Każda prawdziwa metoda rozwoju jednostki lub organizacji (zdobywanie nowych informacji oraz nabywanie nowych nawyków) powinna brać pod uwagę całość istoty (oświecone ciało, przebudzone serce i jasna wewnętrzna wizja) jako domenę, gdzie zachodzi uczenie się i transformacja.

Angielski termin „habitualization” oznacza świadome tworzenie nowych nawyków, w celu podniesienia osobistej i zespołowej efektywności, satysfakcji, spełnienia i dobrostanu. Większość osiąganych sukcesów, talentów i atrakcji są wynikiem posiadanych nawyków, a nie świadomego działania.

Tworzenie nowych nawyków oraz kreowanie nowych działań dzieje się poprzez konsekwentną praktykę. Praktyka prowadzi do urzeczywistnienia (ucieleśnienia).

Urzeczywistnienie (ucieleśnienie) pozwala nam działać, myśleć, czuć w nowy sposób, daje możliwość nowej percepcji, pozwala na pełne wibracji interpretacje, umożliwia przejście ze starego sposobu bycia, który trzyma cię na odległość od twojej wymarzonej przyszłości, do nowego sposobu bycia, który jest bardziej skuteczny w realizowaniu określonych celów lub  życiowej wizji. Można to osiągnąć nie poprzez gromadzenie nowej wiedzy, ale raczej poprzez rozwijanie umiejętności tworzenia nowych nawyków, które staną się twoją drugą naturą.

„Co jest przedmiotem twojego urzeczywistnienia (ucieleśnienia) i czy jest to zgodne z tym, co jest teraz dla ciebie najważniejsze?” Jesteśmy teraz w momencie historycznej przemiany, gdy ważne jest, aby umieścić proces uczenia się w kontekście działania: jako sposób pełnego bycia w świecie, zamiast bycia wyłącznie inteligentnie błyskotliwym. Wyobraź sobie, co by było, gdyby nasza zdolność koordynacji z innymi i z samymi sobą była tak wzmocniona, że bylibyśmy w stanie bez wysiłku stworzyć przyszłość, która sama rozwiąże nasze troski i spełni nasze pragnieniami. To jest przyszłość, którą można osiągnąć poprzez Urzeczywistnione (Ucieleśnione) Uczenie się (ang. Embodied Learning).

Dzięki metodzie Sundao; IMS w naszym życiu osobistym i zawodowym będzie wibrowała bardziej harmonijna energia. Osoby, które praktykują IMS w pracy mówią o większej zdolności do jasnego komunikowania się i reagują w bardziej adekwatny sposób. Obserwują też u siebie lepsze umiejętności radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy, lepiej pracują w zespole, potrafią myśleć „poza schematami” oraz wykazują się wysoką kreatywnością.

Zapraszamy na odosobnienia, warsztaty, spotkania typu „team building” (budowanie zespołów), które uczą w jaki sposób zmieniać wrodzone umiejętności umysłu, aby być otwartym, skupionym, zachować jasność, kultywować kreatywność i urzeczywistniać obfitość zasobów w środku i na zewnątrz. To szkolenie nie stanowi wyłącznie programu reorganizacji w kontekście umysł/ciało dla jednostek, ale ma także na celu osiąganie dobrostanu przez całą społeczność wokół nas.

„Świadomość jest zjawiskiem globalnym, które zadziewa się w każdym zakątku ciała, a nie tylko w naszym mózgu.” Lynne McTaggart Sundao, IMS, Integralna Metoda Somatyczna Ten trening pozwoli na bezpośrednie doświadczenie wewnętrznych umiejętności życia życiem wspaniałym, spełnionym, aby stale czuć się dobrze w sobie, bez względu na okoliczności. Nie ma żadnych reguł, które trzeba przestrzegać, nie ma systemu, który trzeba praktykować. Zamiast tego odkryjesz, że już to potrafisz i że sam możesz spowodować zmiany. Jeżeli chcesz doświadczyć niezwykłych rezultatów w swoim życiu i chcesz to osiągnąć z łatwością, jest to trening dla ciebie.

Metoda, którą stworzyli Mistrz Yu & SooJin – Sundao; IMS (Integralna Metoda Somatyczna) jest jak dokładna, kompletna i całkowicie praktyczna technologia wewnętrzna dla osiągnięcia skuteczności oraz dobrostanu osobistego i zbiorowego, która ma szczególną głębię z perspektywy duchowości praktycznej. To nie jest oddalony od świata rzeczywistego trening skierowany na osiągnięcie pasywnego spokoju, ale droga, która pozwala zarządzać światem, gdyż odzyskujemy i budzimy naszą prawdziwą zdolność tworzenia, nasze mistrzostwo, naszą rolę lidera ponad ciałem/umysłem oraz życiem, w zgodzie z prawami wszechświata i natury.

Sundao; IMS odnosi się do energetycznego przebudzenia z wewnętrzną przestrzenią prawdy, energią ze źródła, świadomością oraz oznacza życie zgodne z przewodnictwem energetycznym, które jest stanem bogactwa, oświecenia i urzeczywistnienia. Nie jest to system oparty na żadnej religii lub intelektualizowaniu; nie ma znaczenia, czy ktoś już od dawna medytuje, czy dopiero zaczyna odczuwać moc Bycia. Każdy trening w sposób znaczący przyśpiesza nasze dostrojenie i transformację fizyczną, psychiczną i emocjonalną. I to urzeczywistnienie realizacji daje nam trwałe poczucie spokoju, jasności i obfitości we wszystkich wymiarach.

Przebudzenie jest jak dopasowanie dopasowanie Wewnętrznej Przestrzeni do każdej pojawiającej się chwili. Od samego początku tej praktyce towarzyszą trzy dary. Są to: rzeczywistość samowystarczalności, pełna jasność i przejrzystość (poznanie) oświeconego ciała, przebudzone serce i rozjaśniona wizja wewnętrzna. Te potrójne dary stanowią naturalny stan zgodności, mając pełne połączenie z naszą energią źródłową, wewnętrzną przestrzenią prawdy i doskonałości. W rzeczy samej, Sundao; IMS stanowi holistyczny program pomagający nam w przyspieszeniu procesu samorealizacji.

Życie zgodnie z tym dopasowaniem pozwala nam nie tylko wejść na nowy poziom mocy i efektywności, ale również na nową dynamikę i wymiary naszego otoczenia, w którym żyjemy. W nieustannie poszerzające się kręgi (nasza rodzina, grono znajomych, społeczność, sfera zawodowa i społeczeństwo jako całość) wnosimy do świata naszą transformację. Mamy mocniejszą dynamikę całego życia, nowe inspiracje, nowe odkrycia, nowe ekspansje, towarzyszące przyświecającej nam nowej jasnej wizji wewnętrznej. Wizje wewnętrzne to nasze dopasowane energetycznie pragnienia; są jak przebudzone spojrzenie, które pozwala ujrzeć radość życia w każdej pojawiającej się chwili, z poczuciem wystarczalności, jasności i klarowności.

Nowa klarowność dotycząca naszej przestrzeni wewnętrznej wskaże nam, w jaki sposób dokonać transformacji najgłębszych pragnień i intencji w nasze przeznaczenie, aby realizować pełnię tego, kim jesteśmy, wydobyć całe piękno, wartość, znaczenie i moc tego, kim naprawdę jesteśmy, które może prowadzić nas do wspaniałej nowej ery w podróży w kierunku sławy i pełnego potencjału ludzkiego.

Sundao; IMS to nowoczesne narzędzie dla osiągnięcia transformacji wewnętrznej i efektów w naszym życiu.

 • Uwolnij się przez zrozumienie i przekroczenie swojego umysłu oraz zapisanych w nim wzorców.
 • Doznaj ulgi od przewlekłych chorób (nadciśnienia, bezsenności, chronicznych stanów bólowych, niskiego poziomu energii, itd.) i ciesz się pełnią zdrowia.
 • Uwolnij opór, zacznij żyć w wibrującej jasności, utrzymuj w każdej chwili wysoki poziom energii.
 • Oczyść swoje ciało i energię z nieświadomych aktywnych wibracji narosłych na skutek nawykowych myśli i emocji.
 • Uwolnij z systemy energetycznego Twojego ciała utrwalone wzorce bólu i cierpienia.
 • Przełam nałożone przez siebie i przez społeczeństwo uwarunkowania oraz odnajdź swoją prawdziwą wewnętrzną siłę.
 • Przebudź swoje prawdziwe ja i wewnętrzną przestrzeń prawdy.
 • Praktykuj wewnętrzną jasność i twórz nowe nawyki, aby żyć swoim pełnym potencjałem i realizować swój życiowy cel.
 • Doświadczaj swojej wewnętrznej siły, ciszy, obecności oraz jasnego połączenia ze swoim wewnętrznym przewodnictwem.
 • Dojdź do głębszych poziomów samoświadomości i zacznij spokojniej, bardziej kreatywnie i konstruktywnie korzystać ze swojego mistrzostwa.
 • Przekształć stres, lęk, niepokój, depresję, samotność, brak poczucia bezpieczeństwa w świadomość i wewnętrzną radość.
 • Popraw komunikację i relacje międzyludzkie,
 • Ustal swoją praktykę wyrównującą (“Praktykę”) dla utrzymania dobrostanu.

Głębszy poziom:

 • Odzyskaj prawdziwe zdolności twórcze, mistrzostwo i energetyczne zdolności lidera w swoim życiu i w świecie.
 • Wzbogacaj, oświecaj i umacniaj swoje życie wraz z energetyczną transformacją płynącą z potrójnych darów.
 • Ustal swoją praktykę wyrównującą (“Praktykę”). Pogłębiaj swoje umiejętności techniki Sundao; IMS dla dobra swojego i innych.
 • Doświadczaj i ucz się, w jak sposób można tę wiedzę stosować nie tylko dla własnego zdrowia i dobrostanu, ale także dla utrzymania spokoju, jasności i obfitości na wszystkich płaszczyznach.
 • Nieustannie rozszerzaj i praktykuj mistrzostwo transformacji w zdrowiu, relacjach, pracy, życiu materialnym i duchowym.

Praca z Sundao; IMS to jak poruszanie się z mapą i kompasem, które naprowadzają nas dokładnie na to, czego potrzebujemy, aby dokonać transformacji swoich zmagań, cierpienia lub zagubienia w wewnętrzny spokój, jasność i radość życia. Otrzymasz narzędzia i inspirację, aby przejść do kolejnej fazy spełniania i realizacji życiowych celów. Jest to jedna z najprostszych, wysoce rozwiniętych metod, która pozwala osiągnąć stan Autentyczności, Szczęścia i Najwyższej Wolności.

Trening Sundao; ISM (Integralna Metoda Somatyczna) 2018 obejmuje:

Medytacja Somatyczna w Urzeczywistnionej Uważności (Sztuka oddychania):

 1. Rozgrzewka (Dao-In lub DoInBup) 1) Podstawowa sekwencja stojąca, 2) Oklepywanie

całego ciała, 3) Delikatne wstrząsanie ciała, itd.

 1. Osadzenie w wewnętrznej przestrzeni 1) Pozycje stojące, 2) Pozycje siedzące
 2. Urzeczywistnienie 1) Pozycje stojące, 2) Pozycje siedzące
 3. Świadomy ruch i oddech 1) Pozycje stojące – Niebo: ustawienia w pionie, 2) Pozycje

siedzące – Człowiek: Ekspansja z sercem, 3) Pozycje leżące – Ziemia: Ustawienia w poziomie.

Praktyka ustawień wewnętrznej energii do świadomości

 1. Oddech motyla
 2. Praktyka Jin-Dong

1) Pozycje stojące, 2) Pozycje siedzące, 3) Pozycje leżące, 4) Praca w parach

 1. Zaawansowana praktyka Jin-Dong
 2. Praktyka Yeon- Jeong 1) Pozycje stojące, 2) Pozycje siedzące, 3) Pozycje leżące,
 3. Medytacja Nae-Gwan
 4. Medytacja ze skłonem
 5. Medytacja ruchu spiralnego

Seria praktyk uważnego ruchu w świadomej energii

 1. Wir
 2. Szczotkowanie meridianów 1) auto-stymulacja, 2) praca w parach
 3. Orzeźwiające szczotkowanie całego ciała
 4. Mruczący oddech
 5. 12 pozycji stojących praktyki Jin-Dong
 6. Praktyka medytacji energii żywiołów (Ziemia, Drewno, Woda, …)

Praktyka uważnej troski – w parach

 1. Prowadzona medytacja z asystą partnera – Medytacja błogosławieństwa – Medytacja potrójnych skarbów, … itd.

1) pozycja leżąca, 2) siedzenie na krześle, 3) pozycja stojąca

 1. Uzdrawiająca Sztuka z asystą partnera (Hwal-Bub)

1) pozycja stojąca, 2) pozycja siedząca, 3) pozycja leżąca

Yul- Ryeo

 1. Ruch spontanicznej energii
 2. Medytacja nieskończonej energii w tańcu
 3. Dostrojenie dźwięku

Wewnętrzny głos (Eum-Seong-Nae-Gong)

Trening specjalny

 1. Medytacja wsparcia z linii przekazu przodków
 2. Medytacja wewnętrznego uśmiechu
 3. Praktyka bombardowania energią
 4. Zmiana przekonań i percepcji poprzez ruch ciała
 5. Medytacja z mantrą ISM.

Uważna troska o siebie

 1. Auto-praktyka Hwal-Bub 1) Stopy i nogi, 2) Głowa i szyja, 3) Twarz, 4) Pachy i klatka piersiowa

Medytacja w działaniu (Codzienna praktyka wspierająca w życiu) Koncentracja na centrum mocy podczas chodzenia, jedzenia, rozmawiania, biegania, jazdy samochodem,wybierania, uśmiechania się, itd., oraz Sztuka dzielenia się. Jest to nie tylko kompletnie nowa interpretacja różnych starożytnych praktyk psychosomatycznych z perspektywy dobrostanu, ale również jest to transmisja energii od nauczycieli Mistrza Yu i SooJin, wraz z codzienną dawką inspirujących materiałów na nowe chwile życiowe. Moc treningu Sundao; IMS polega na jego formie doświadczalnego przewodnictwa zamiast wysoce konceptualnych wykładów. W bardzo krótkim czasie, przy zachowaniu prostoty i oświecającej przejrzystości dotyczącej praw natury i energii, możemy osiągnąć więcej niż byśmy osiągnęli przez lata terapii lub treningów opartych na intelektualizowaniu. Trening ten pomaga katalizować zwrot o 180 stopni w życiu osobistym i w aspekcie energetycznym oraz automatycznie wpłynąć pozytywnie na zmianę naszej percepcji świata i siebie. Faktycznie jest to transmisja energii dla transformacji energetycznej z bezpośrednim połączeniem z naszą wewnętrzną przestrzenią. Wstęp do IMS (Integralnej Metody Somatycznej) Somatyka zajmuje się tym, a jaki sposób doświadczamy samych siebie (oraz świata) niejako od środka. Filozofowie definiowali ‘soma’ jako ciało postrzegane z naszego wnętrza. Stoi to w opozycji do powszechnego postrzegania ciała jako czysto fizycznego podmiotu. Podejście somatyczne bierze pod uwagę aspekt subiektywnego świata ciała sensorycznego i kinestetycznego, nieskończony system jego inteligencji. Trening Integralnej Metody Somatycznej umożliwi dogłębne zbadanie praktyk somatycznych,

które rozwijają następujące umiejętności i zdolności:

 • Jak żyć pełniej i radośniej w swoim ciele (zdrowie, związki, praca, biznes, życie materialne, życie duchowe, itd.)
 • Jak być bardziej uważnym i świadomym w każdej chwili życia.
 • Jak przełożyć nasze historie z przeszłości w teraźniejszość, która będzie pełna radości życia i otwartości.
 • W jaki sposób pomagać swoim klientom, uczniom, znajomym lub członkom zespołu, aby mogli mieć dostęp do swoich ucieleśnionych (urzeczywistnionych) wizji, aby wspierać uczenie się, zdrowienie i rozwój.

Jest to unikalna okazja, aby pogłębić swoją wiedzę i praktykę uczenia się poprzez szeroką sieć somatyczną ciała. Podczas wspólnie spędzonego czasu będziemy studiować praktyczne zastosowanie somatyki w trzech wymiarach – uzdrawiania, edukacji i roli lidera oraz tego w jaki sposób się one łączą, niczym dopływy potężnej rzeki, która unosi nas do przodu, która kształtuje i jednocześnie ulega krajobrazowi naszego życia zewnętrznego i wewnętrznego.

Skupiając się na zjawiskach osadzonych w teraźniejszości, będziemy doświadczać naszej fundamentalnej całości i jedności bycia istotą ludzką w trójwymiarowym ciele, które zarówno zawiera, jak i wyraża nasze myśli, uczucia, doznania, impulsy, intuicje, inspiracje, zasady etyczne, wartości, dziedzictwo przodków, tęsknoty, wyobrażenia i wizje przyszłości.

Nasze nagromadzone doświadczenia życiowe dosłownie determinują kształt i funkcjonowanie ciała w procesie, który nazywamy embodiment (ucieleśnienie, urzeczywistnienie). Podatność naszego ciała, wraz z upływem czasu i po wielokrotnych powtórkach, wytwarza charakterystyczne wzorce i nawyki, które albo mogą mieć negatywny wpływ na nasze życie, albo mogą je znacznie poprawić. Traktując praktykę embodiment jako naszego przewodnika, przyjrzymy się, w jaki sposób możemy pracować poprzez ciało, aby podnosić naszą elastyczność i odporność na czynniki zewnętrzne, siłę życiową, zdolności adaptacyjne oraz wprowadzać trwałe zmiany.

Podczas tego wysoce eksperymentalnego warsztatu zwrócimy uwagę, świadomość i zaangażowanie w powtarzalne praktyki somatyczne, które zostały stworzone, aby ujawnić i generować: 1) znaczenie, 2) zaangażowanie w rzeczy ważne w naszym życiu, oraz 3) umiejętność nadawania realnych kształtów temu, co jest dla nas ważne.

Nauczymy się Medytacji Somatycznej, Serii Uważnych Ruchów oraz Praktyk Wyrównania Energii Wewnętrznych wg Sundao, jako środków i metafor doświadczania dynamiki i ewolucyjnego procesu uzdrawiania, uczenia się i bycia liderem. Razem będziemy celebrować naszą olbrzymią zdolność do życia życiem zintegrowanym, które jest źródłem dobrej woli w stosunku do siebie samych i do innych, ciekawej i satysfakcjonującej pracy, wszechobecnej miłości i szacunku dla piękna tej ziemi.

Nauczymy się:

 • wczuwać się w odczucia naszego ciała – w sposób naturalny i z łatwością,
 • mieć kontakt z somatyczną inteligencją naszego ciała,
 • rozwijać ostrą jak wiązka lasera koncentrację i obecność w własnym wnętrzu,
 • zwracać się i przebywać z chwili na chwilę ze swoimi doznaniami ciała, gdy pojawiają się

trudne emocje, takie jak smutek, niepokój, depresja, samotność, złość, wstyd, nienawiść do

samego siebie,

 • zauważać nieświadome myśli, doznania, emocje, wspomnienia, własne wizerunki,

wewnętrzne przekonania, oraz wzorce obronne,

 • określać dla siebie własną “Praktykę” do codziennego wykonywania (od 5 do 14 minut)

Metoda Sundao; IMS, której twórcami są Mistrz Yu i SooJin jest chroniona prawami autorskimi i może być stosowana przez jej certyfikowanych trenerów na podstawie zgody wydawanej indywidualnie wraz z certyfikatem. Nie jesteśmy powiązani z żadną grupą lub instytucją, ani z żadnymi programami organizacyjnym. Naszym jedynym celem jest tworzenie „Praktyki” dla każdego człowieka dla osiągnięcia dobrostanu i skuteczności w życiu osobistym i zawodowym; nie chodzi nam o zdobywanie zwolenników, którzy przez całe życie będą ślepo wykonywać ten trening lub tylko w niego wierzyć. Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Trenera może być pierwszym krokiem do budowania własnych umiejętności i wiedzy, jak dzielić się Sundao; ISM z innymi.

Więcej na temat ISM (Integralnej Metody Somatycznej)\ Słowo “soma” jest czasami używane wymiennie ze słowem “ciało”, ale mają one zupełnie inne znaczenia. „Soma” odnosi się do naszego przeżytego, fenomenologicznego doświadczenia bycia w ciele z chwili na chwilę.

Świadomość somatyczna to uważność ciała, z jego cudowną elastycznością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych oraz nieskończoną inteligencją systemu. Świadomość, która wynika z przeżytych doświadczeń bycia w swoim ciele z chwili na chwilę; obejmuje naszą zwykłą konceptualną świadomość, ale to także coś więcej. Świadomość somatyczna jest czasami określana jako świadomość nadzwyczajna lub „przytomność”. Używając terminu „świadomość (uważność) somatyczna”, chcę podkreślić, że nadzwyczajna świadomość lub „przytomność” jest osiągana głównie (o ile nie wyłącznie) poprzez somatyczne osadzenie siebie w ciele.

Główny cel i kluczowa idea

Główny cel tego treningu składa się z trzech elementów:

1) rozwinięcie świadomości (uważności) somatycznej poprzez uczenie się, jak w pełni zamieszkać w swoim ciele,

2) w oparciu o zwiększoną świadomość somatyczną, badanie naszych nieuświadomionych myśli, doznań emocjach, własnych wizerunków i wewnętrznych przekonań oraz tego, w jaki sposób zbudowana i utrzymywana jest struktura naszej osobowości, oraz

3) nauka, w jaki sposób dotrzeć do tego, kim naprawdę jesteśmy i dokonać przemiany w swoje prawdziwe ja, esencję naszej jaźni – poczucie siebie, które jest wolne od nieuświadomionego odczucia deficytów. Idea tej pracy wynika z przekonania, że wszystkie nasze problemy psychologiczne są tak naprawdę manifestacją braku łączności z naszą esencją. Poprzez ponowne nawiązanie połączenia z naszą esencją, nie tylko jesteśmy w stanie skutecznie uzdrowić nasze psychologiczne problemy, ale co ważniejsze, wszystkie jakości, które są nieodłączne od naszej esencji, stają się dla nas dostępne: ugruntowanie, siła, koncentracja, bezruch, klarowność, otwartość, umiejętność rozróżniania, kreatywność i połączenie ze sobą oraz z innymi. Straciliśmy kontakt ze swoją esencją, gdyż utraciliśmy kontakt ze swoim ciałem. Dlatego też możemy ponownie nawiązać kontakt z naszą esencją poprzez kontakt z przeżywanymi w każdej chwili doświadczeniami ciała.

Seria uważnych ruchów (powolnych ruchów)

Powolne ruchy dają nam dość czasu, aby obserwować, jak reszta ciała reaguje na ruch w jednej części ciała. Jest to dobry sposób, aby rozwinąć zdolność do odczuwania wewnętrznych doświadczeń ciała. Dostrzegamy także doznania, emocje, myśli, wspomnienia, przekonania oraz inne aktywności umysłu, które są ukryte pod powierzchnią naszego świadomego umysłu (nieświadome aktywne wibracje), aby przywrócić je do poziomu świadomości. Później zaczynamy dostrzegać ruch subtelnych energii przypominających prąd elektryczny, który przebiega nasze ciało, jak również napięcia, które hamują przepływ energii. Po każdej praktyce przeznaczymy kilka minut na trwanie w bezruchu, aby obserwować nasze wewnętrzne doznania, które pojawiają się po ćwiczeniach. To pogłębia nasze połączenie z wewnętrzną przestrzenią.

Rozwijanie koncentracji psychicznej

Aby w pełni odnieść korzyści płynące z tego ćwiczenia, nasz umysł musi być w stanie się skoncentrować. Wykorzystujemy oddech, pozycję ciała, a w szczególności centrum mocy, aby pomóc naszemu umysłowi rozwijać umiejętność koncentracji. Będziemy praktykować wiele technik świadomego oddechu. Przyjęcie dobrej postawy ciała – naturalnej, zrównoważonej, uziemionej, świadomej i gotowej do ruchu – stanowi konieczną podstawę dla silnej świadomości somatycznej. Same powolne ruchy stanowią skuteczną podstawę, aby praktykować koncentrację z chwili na chwilę.

Uważność z medytacją somatyczną

Wielu z nas medytuje już od jakiegoś czasu. Jednak jeżeli w pełni się nie osadzimy w swoim ciele, medytacja staje się wysiłkiem konceptualnym. To może prowadzić do kolejnych problemów, a medytacja stanie się dla nas nieprzyjemnym obowiązkiem. Podczas tych warsztatów będziemy praktykować różne medytacje, które są w pełni osadzone w doświadczeniu naszego ciała.

Ćwiczenia poszukiwania poprzez ciało

Poszukiwania dotyczące struktury naszej osobowości; nasze zwykłe poczucie własnego ja rozwinęło się na bazie relacji z innymi. W dalszym ciągu je wzmacniamy poprzez codzienne interakcje z innymi. Podczas tego treningu stworzymy bezpieczną przestrzeń, w której będziemy mogli wypróbować różne eksperymenty, aby zbadać i sprawdzić w jaki sposób zorganizowana jest struktura naszej osobowości. Czasami będziemy pracować w parach, aby wykonywać ćwiczenia, które mają na celu pogłębić naszą świadomość. Ćwiczenia te pochodzą z różnych technik psychoterapii somatycznych, transpersonalnych i neurofizjologicznych.

Poznawanie naszej prawdziwej natury

Najważniejszym celem tego warsztatu jest pomoc w nawiązaniu kontaktu z naszą prawdziwą naturą. W miarę jak będziemy dokonywać dekonstrukcji naszej struktury osobowości, i wraz z tym jak zaznajomimy się z faktycznym doświadczeniem bycia w naszym prawdziwym stanie, będziemy czuć się bardziej żywi, radośni, kreatywni i realni. W ten sposób mamy pewność, że naprawdę doświadczamy naszego podstawowego stanu świadomości. Dowodem na to jest nasze osobiste doświadczenie. Będziemy kultywować to podczas tego treningu.

W miarę pogłębiania praktyki, będziemy coraz bardziej doświadczać jakości, które są nieodłączne dla naszego somatycznego jestestwa:

 • osadzenie, wycentrowanie, siła,
 • spokój, jasność, zdolność rozróżniania
 • otwartość, elastyczność, ciekawość, ekspansywność
 • połączenie oraz prawdziwa troska o siebie i innych
 • rzeczywistość, szczerość, autentyczność
 • łatwość, wrażliwość, miękkość i prawdziwa radość
 • “Czuję się szczęśliwy bez szczególnego powodu!”, “Moje istnienie jest … bez wysiłku!”

Mistrz Yu & SooJin

Mistrz Yu, Jae-Sheen (Założyciel / Dyrektor duchowy Sundao) Mistrz Yu jest znany jako jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznych nauczycieli medytacji, autor książek, między innymi „Sundao – starożytny trening ciała i umysłu”. Po 30 latach doświadczenia w dzieleniu się swoją wiedzą i spotykaniem się z tysiącami ludzi na zachodzie, Mistrz Yu stworzył przełomowy program dla dobrostanu Sundao; IMS (Integralna Metoda Somatyczna), na podstawie swojej wyjątkowej interpretacji górskiego daoizmu, buddyzmu, duchowego zrozumienia tradycyjnej medycyny Wschodu, która proponuje praktyczne rozwiązania dla spontanicznego uzdrawiania i transformacji jednostek, społeczeństwa i całej planety. Gdy przyjechał do USA w 1998 r., rozpoczął swoją praktykę w Kalifornii i w Arizonie. Podróżuje po cały świecie, prowadzi warsztaty, konsultacje i odosobnienia adresowane do osób indywidualnych i organizacji. Uczy z energią i entuzjazmem, rzucając światło na najgłębsze zasady i mądrości starożytnych sztuk i filozofii. Mieszka w North Scottsdale, w stanie Arizona, USA.

SooJin Kim (Skrzypaczka / Ekspert ds. Dobrostanu)

SooJun Kim dorastała w muzykalnej rodzinie i muzyka w sposób naturalny stała się jej największą pasją od najmłodszych lat. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Pusan National University, została wybrana przez Prof. Heinza Endresa z Munchen Musikhochshule w Niemczech. Gdy kontynuowała naukę w Niemczech, doznała bardzo poważnej kontuzji i całkowicie utraciła zdolność poruszania lewą stroną tułowia, w tym także ramienia na skutek nadmiernego treningu. Na wszystkie możliwe sposoby próbowała powrócić do zdrowia, wspomagając się zachodnią i wschodnią medycyną, ale nic nie przynosiło ulgi. Zaczęła więc poszukiwać holistycznych sposobów leczenia i odkryła starożytną sztukę uzdrawiania i medytacji, która bardzo jej pomogła, nie tylko w rekonwalescencji fizycznej, ale i duchowej.

Ta podróż do własnego wnętrza pomogła jej nawiązać kontakt ze swoim prawdziwym Ja i obudzić prawdziwy cel w jej życiu. Im głębsza była jej medytacja, tym jaśniejsza była wizja wykorzystania muzyki dla uzdrawiania świadomości. Zapisała się na kurs dla specjalistów muzykoterapii oraz została certyfikowanym uzdrowicielem tradycyjnych integralnych metod uzdrawiania. W 1999 roku rozstała się ze swoją karierą muzyczną jako zawodowa skrzypaczka w orkiestrze symfonicznej, aby podążać za głosem swego serca; przeprowadziła się do USA. Od tej pory poświęciła swoje życie, aby na całym świecie wspierać innych, aby przeżywali w pełni swoje życia, poprzez prowadzone medytacje, praktyki holistyczne oraz muzykę. Podróżuje ze swoim mężem Mistrzem Yu, Jae-Sheen, twórcą metody Sundao; IMS, jako osoba współtworząca program; pasjonuje się tworzeniem „interaktywnych koncertów medytacyjnych”.

Sundao: (dosłownie: naturalna droga, ścieżka ludzkości) stanowi dogłębną interpretację autorstwa Mistrza Yu starożytnych nauk psychosomatycznych z perspektywy Dobrostanu pojmowanego w sposób całościowy.

Sundao dla WELL-BEING, WHOLE-BEING: Bycie w stanie fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia, szczęścia i miłości, doświadczanie życia w obfitości z pełną jasnością i świadomością kompletności tego, kim naprawdę jesteśmy, naszego Pełnego Ludzkiego Potencjału!

Ważne jest, abyśmy wraz z innymi cennymi wartościami przyjęli to, że ludzie mogą wejść do „Wewnętrznej przestrzeni”, połączyć się z „Energią Źródła” w głębi serca. Flow (przepływ) – jest wtedy, gdy jesteśmy zaangażowani w dowolną aktywność, a poczucie czasu zanika i jesteśmy całkowicie zatopieni w chwili obecnej. Często łączy się to z realizowaniem zadań natury fizycznej lub kreatywnej i jest stanem odmiennym od wyciszonego uważnego oddychania w bezruchu. Entuzjazm – stan, gdy ludzie odczuwają szampańską radość i zapał do życia, w sposób naturalny żyją tu i teraz. Według psychologa Kaya Redfielda Jamisona, ok. 6-10% populacji posiada tę entuzjastyczną cechę osobowości. Ekstaza – termin, który pochodzi od starogreckiego „ekstasis” i oznacza „wyjście poza siebie”. Jest wiele sposobów, które do tego prowadzą w codziennym życiu; częścią magii tych ekstatycznych doświadczeń jest to, że często nieświadomie wchodzimy w stan bycia obecnym w tu i teraz. Możemy z radością kultywować nasz flow, entuzjazm i ekstazę jako równoważne sposoby „chwytania obecnej chwili”.

Kilka dodatkowych kluczowych pojęć:

“Resilience” (podatność, elastyczność, odporność)

Jest umiejętnością przygotowania się na czynniki stresujące, wyzwana lub przeciwności losy, a także wychodzenia z nich i adaptacji. Można się nauczyć, w jaki sposób budować swoją elastyczność i utrzymywać poziom energii. Jednym z najważniejszych kroków, aby powstrzymać ubytki energii i podnosić naszą odporność jest określenie niepotrzebnych wydatków energetycznych.

“Coherence” (koherencja, spójność)

Koherencja jest optymalnym stanem synchronizacji pomiędzy systemami naszego ciała, jak na przykład serce, umysł i nasze emocje. Z punktu widzenia fizjologii, układ odpornościowy, hormonalny i nerwowy funkcjonują w stanie koordynacji energetycznej. Czy doświadczyłeś kiedykolwiek sytuacji, że umysł mówił ci jedno, a emocje mówiły ci coś innego? Gdy jesteśmy w stanie koherencji, mamy większą elastyczność psychiczną i emocjonalną oraz silniejsze zdolności adaptacyjne. Utrzymywanie stanu koherencji pomaga nam budować nasze predyspozycje odporności i elastyczności. Jest to stan regeneracyjny, w którym możemy szybko naładować wewnętrzne baterie i wnieść więcej stabilności do naszego dobrostanu.

“Mindfulness” (uważność)

Moja definicja uważności to celowe umiejętne skupianie się na tym, co do siebie zapraszasz oraz stawanie się, bycie obecnym w centrum wibrującej harmonii z naszą „Wewnętrzną Przestrzenią”, używając potęgi świadomości; jest to także podpowiedź, jak dokonywać pełnych inspiracji wyborów i działań. Uważność pozwala nam pracować z hemostazą w optymalnych stanach energetycznych naszego ciała i umysłu, aby żyć bardziej produktywnie, kreatywnie i spokojnie.

“The Practice” (Praktyka)

 1. Wycentrowanie – przeznacz 20 minut na początku każdego dnia na praktykę wyrównującą.
 2. Przesunięcia – minimalizuj dysonans wibracji w twojej “Wewnętrznej Przestrzeni”
 3. Opanuj do mistrzostwa swoje zdolności twórcze w ciągu każdego dnia, używając swojej

świadomości, celowości i umiejętności.

 1. Rozwijaj współtworzenia w różnych obszarach twojego życia, rozbudowując rolę

energetycznego lidera w partnerstwach.

 

Program pobytu:

16.05.2019:

17:00 – kolacja ~
20:00 – 21:30 – wieczorne spotkanie
17-18-19.05.2019
6:30-8:00 ćwiczenia poranne
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:30 – 12: 30 – sesja poranna
12:30 – 14:00 – lunch
15: 00-18: 00 – sesja popołudniowa
18:00 – 19:30 – kolacja
20:00 – 21:30 – wieczorne spotkanie

  20.05.2019:

  8:00 – 9:00 – śniadanie
9:30 – 12:00 – sesja poranna
12:00 – 13; 00 – lunch
14:00 – 17:00 sesja popołudniowa

 
Co ze sobą zabrać:
– sportowy strój i buty
– matę do ćwiczeń
– koc do przykrycia
– poduszkę do medytacji
 
UWAGA!!
Uczestnicy kontaktują się bezpośrednio z Taraską w sprawie płatności za zakwaterowanie i wyżywienie
Dane kontaktowe:
Biuro Centrum Taraska, tel. 509 861 666, 44 756 90 18,
e-mail: kontakt@centrumtaraska.pl.
 
[otw_shortcode_button href=”http://biletdozdrowia.pl/pl/bilety/464″ size=”large” bgcolor=”#5DA171″ icon_type=”general foundicon-cart” icon_position=”left” shape=”radius” border_color=”#2d7541″ target=”_blank”]Kup bilet[/otw_shortcode_button]

Podziel się tym wydarzeniem

 • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
16 maja 2019
Koniec:
20 maja 2019
Kategoria Wydarzenie:
Witryna internetowa:
http://biletdozdrowia.pl/pl/bilety/464

Miejsce wydarzenia

KURSY

Organizator