IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii® on-line – Institute 1 (2020-2021)


 
International Recall Healing® Institute on-line (2020-2021)
Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

 
Prowadzi: dr Michelle Schrader / USA/Texas, współzałożycielka wraz z dr Gilbertem Renaud Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Vicedyrektor i Edukator Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® Jej praca doktorska dotyczyła metody terapeutyczno-rozwojowej Recall Healing.
Godziny: 13.00 – 19:30 (czas środkowoeuropejski)
Tłumaczenie: j. angielski z tłumaczeniem na j.polski i j.rosyjski
Kurs on-line
Harmonogram zajęć:
06 – 08 listopada 2020 – Institute 1
16 – 18 lutego 2021 – Institute 2
8 – 10 czerwca 2021 – Institute 3
23 – 26 października 2021 – Institute 4 – Egzamin
Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® stają się Certyfikowanymi Facylitatorami Recall Healing® i otrzymują uprawnienia do:
– prowadzenia terapii / superwizji /coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,
– posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®
 


Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły:
Recall Healing® / Total Biology® Levels I – II – III (72 h)
– Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (120 h)
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 693 160 910


Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® otrzymują:
Certyfikaty:

  • Certificate confers the right to perform Recall Healing® and Total Biology® THERAPY / European Union
  • Certified Recall Healing® Facilitator / Canada

Zaświadczenie ukończenia kursu: Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalna Biologia® na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody RH®/TB® w Polsce. 
PROGRAM:
Pierwsze spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 06 – 08 listopada 2020
Zasady pracy terapeutycznej z pacjentem / klientem według Recall Healing® / Total Biology®
Trzy „przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Wyjaśnienia w kwestii egzaminu Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.
Każdy student otrzyma do wypełnienia kwestionariusz klienta Recall Healing®. Wypełniony kwestionariusz klienta trzeba wysłać 5 dni przed rozpoczęciem II poziomu Instytutu Recall Healing® w lutym 2021 roku.
Drugie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 16 – 18 lutego 2021 
Dogłębna analiza kwestionariuszy klienta – wysłanych przez Studentów. Wyjaśnienie i wykluczenie wszelkich niejasności.
Trzy „przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez wykładowcę, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Każdy Student rozpoczyna pracę nad 3. przypadkami, które będzie musiał zaprezentować podczas czwartego spotkania. Pytania, niejasności, sugestie.
Wszyscy studenci otrzymają Oficjalny Kwestionariusz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.
Trzecie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®:  8 – 10 czerwca 2021
Zagadnienia związane z „pracą terapeutyczną” oraz „coachingiem”.
Trudne przypadki klientów Studentów – pytania i odpowiedzi.
Metodologia terapii Recall Healing®
Ćwiczenia: Medytacja Prowadzona, Wizualizacja.
Przesunięcie w Postrzeganiu: Pojęcie Obserwacji.
Trzy „przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Różne aspekty konkretnych jednostek chorobowych na przykładzie alergii – pogłębiona analiza przypadku.
 
Czwarte spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: Egzamin / 23 – 26 października 2021 
Każdy Facylitator Recall Healing® przedstawia przed grupą dwa udane i jeden nieudany przypadek.
Indywidalna analiza i komentarze i opinie dla każdego Studenta.
Wręczenie Certyfikatów Facylitatora Recall Healing® studentom, którzy zdali egzamin.
Cennik:
Instytut I (6-8 listopada 2020) – do 15.09.20 – 1990 zł | do 06.11.20 – 2295 zł
Instytut II – do 15.11.20 – 1990 zł | od 16.11.20 – 2295 zł
Instytut III – 7 dni po Instytucie II – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł
Instytut IV – Egzamin – 7 dni po Instytucie III – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł


Informacje organizacyjne:
Dzień przed kursem na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!
Po zakończeniu kursu uczestniczki/uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania kursu na czas trwania Instytutu trwania plus pół roku.

Podziel się tym wydarzeniem

  • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
6 listopada 2020 @ 13:00
Koniec:
8 listopada 2020 @ 19:30
Kategoria Wydarzenie:
Witryna internetowa:
https://app.evenea.pl/event/irh2021/

Miejsce wydarzenia