IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

Biologia Energetyczna – Od Biologii do Energii – dr G.Athias i I.Boos

Biologia Energetyczna

Od Biologii do Energii

 

Zapraszamy na szkolenie z Isabelle Boos i dr. Gerardem Athiasem dotyczące multidyscyplinarnego / holistycznego rozumienia znaczenia chorób.

Szkolenie on-line
Godziny 10:00 – 18:00
Szkolenie w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski i rosyjski.
Dostęp do nagrania wszystkich zajęć: do 10.10.2023

Po ukończeniu szkolenia (8 Leveli) uczestnicy otrzymają:
Osoby, które zdadzą egzamin: Dyplomy ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia ukończenia szkolenia na drukach MEN, Dyplom ukończenia szkolenia w j.francuskim
Osoby, które nie podejdą do egzaminu lub go nie zaliczą: Certyfikaty uczestnictwa.

Egzamin będzie w formie testu na ostatnich zajęciach. Do egzaminu będą mogły podejść osoby, które będą miały udział we wszystkich zajęciach.
Egzamin nie jest obowiązkowy, jego pozytywne zdanie jest warunkiem otrzymania Dyplomu. 

Harmonogram szkolenia:

Level 1 i 2   (nagranie) Podstawowe Prawa Biologii 
Level 3. (nagranie) Zwierzęta totemiczne​: biologiczne i duchowe przesłania zachowań i etologii zwierząt​
Level 4. (nagranie) Mikroorganizmy bioenergetyczne dekodowanie drobnoustrojów, wirusów i bakterii
Level 5 i 6: (nagranie) Biologiczne dekodowanie komórki – aspekt energetyczny
Level 7. (nagranie) Tarot energetyczny – konflikty biologiczne
Level 8. 8-9.07.2023 Dekodowanie chorób wskazanych przez uczestników szkolenia

Kupując całe szkolenie w pakiecie oszczędzasz 3024 zł

 

5 aspektów programu Biologii Energetycznej – Od Biologii do Energii

 

Pierwszy aspekt: rozumienie biologiczne

Przekażemy ci klucze do rozszyfrowywania chorób na podstawie fizjologii i patofizjologii. Po to, aby móc odpowiedzieć na pytanie: „Do czego służy tworzenie „tej patologii”

Drugi aspekt: rozumienie energetyczne

Nauczymy Cię słownictwa dotyczącego 5 żywiołów (Energetyka Chińska) w powiązaniu z organami i tkankami ciała. Słowa te będą kluczami do rozszyfrowywania bioenergetycznego. Choroba to nie tylko „konflikt, to informacja. „Czego nas ona uczy, co nam pokazuje?

Trzeci aspekt: rozumienie emocjonalne

Naszych 6 podstawowych emocji „w sensie biologicznym” łączy się ze sobą tworząc emocjonalną koagulację, która następnie tworzy pewne uwarunkowania. Uwarunkowania te są pewnym kontekstem, w którym pojawiają się określone problemy, przekonania i reakcje. Świadomość pozwala nam zrozumieć i wyjść poza te uwarunkowania, a tym samym mieć lepsze zdrowie emocjonalne.

Czwarty aspekt: ponowna informacja homeopatyczna

Nauczymy Cię kluczy do homeopatii w powiązaniu z 5 żywiołami dla prawdziwej ponownej informacji komórkowej.

Piąty aspekt: rozumienie symboliczne

Nauczymy Cię jak tłumaczyć komunikaty o objawach dzięki bardzo precyzyjnemu słownictwu. Nauczyć się używać hermeneutycznego języka ciała, idąc ku coraz dokładniejszemu i poprawniejszemu odczytywaniu jego objawów i nieświadomości. Kurs ten jest prawdziwym nauczaniem, które każdemu pozwoli przyjrzeć się ciału z nowej perspektywy łączącej tradycję z biologią.

 

Biologia Energetyczna to holistyczne podejście do choroby uwzględniające biologię, energetykę, emocje i duchowość, pozwalające nadać biologii człowieka znaczenie duchowe i energetyczne. Przyjrzyj się ciału i chorobie z nowej perspektywy łączącej energię z biologią.

Zrozumienie biologicznego znaczenia chorób jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia procesu zdrowienia i przywrócenia równowagi, ale nie jedynym. Choroby, problemy i dolegliwości istnieją nie tylko w ciele fizycznym, ale też w naszej energetyce.

Jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem. Podlegamy nie tylko swoim emocjom, ale też uniwersalnym prawom Wszechświata, które nieustannie nas nas oddziałują. Aby zrozumieć jak funkcjonuje człowiek i co komunikuje choroba musimy uwzględnić wszystkie te aspekty. Z taką właśnie intencją powstał ten kurs, aby dać Ci odpowiedzi na najważniejsze pytania i umiejętność powiązania ich ze sobą.

Oprócz fundamentalnej wiedzy z zakresu biologii, Energetyki Chińskiej, Świętej Geometrii, Symboliki, Teorii Pięciu żywiołów poznasz pojęcie osnowy energetycznej. To przestrzeń, w której zachodzą konflikty dotyczące naszego wnętrza oraz tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym. Osnowa pod wpływem wielu czynników podlega zmianom i napięciom, w wyniku czego dochodzi do funkcjonowania w tej czy innej chorobie.

Nauczysz się rozumieć objawy ciała – konflikty są związane z konkretnymi punktami w ciele, nauczysz się rozumieć ich umiejscowienie, poznasz symbolikę w wymiarze energetycznym biologicznym, dotyczącą całego ciała (każdego organu, tkanki, kości, szkieletu).

Poznasz fizjologię i patologię poszczególnym organów – wszystkim układów i funkcji organizmu. Program kursu jest skonstruowany tak, aby krok po kroku poprowadzić Cię do wielopłaszczyznowego zrozumienia sensu choroby.

 

 

Level 8 – Praktyczne przypadki uczestników i egzamin

Praktyczne przypadki rozwiązania konfliktów uczestników zajęć lub ich klientów. Prosimy o przesłanie jednostek chorobowych, które chcielibyście omówić na adres: kursy@iww.pl 

Egzamin w formie testu dla osób, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach (Level 1-7). 
Egzamin nie jest obowiązkowy, ale jego pozytywne zdanie jest warunkiem otrzymania Dyplomu ukończenia szkolenia.

 

NAGRANIA

Level 1 – Podstawowe Prawa Biologii 
Prowadzenie: dr Gerard Athias

Biologiczne słuchanie choroby.
Choroba – idealna odpowiedź
Choroba jest odpowiedzią na pytanie, którego sobie nie zadałem/-am!
„Pod każdą chorobą kryje się zakaz robienia czegoś, czego pragniemy lub nakaz zrobienia czegoś, czego zrobić nie chcemy.”
Choroba jest informacją, nauką.

 • Maksymalny próg naprężeń – wyimaginowany, prawdziwy, symboliczny
 • Rak piersi
 • Stwardnienie rozsiane
 • Przerzuty i guzy wtórne
 • Konflikt schwytania kawałka
 • Prawo biologii i energetyki: pragnienie życia
 • Sześcian, geneza: emocje
 • konflikt gniazda
 • biologia i liczby uniwersalne
 • sieć energetyczna i 22 wielokąty
 • embriologia: 3 warstwy endodermy, mezodermy i ektodermy
 • cykl 5 elementów i genealogia

Level 2 – Podstawowe Prawa Biologii 
Prowadzenie: dr Gerard Athias

Biologiczny sens emocji.
Emocjonalne słuchanie choroby.
Choroba jest wyrazem Twojej relacji z rzeczywistością.
Teraźniejszość jest połączeniem tego, co myślę, z tym, czego doświadczam.

 • 8 obwodów świadomości
 • Motywacja Maslowa
 • Emocje poruszające informacje
 • 6 etapów przetwarzania
 • emocjonalna mieszanka
 • projekt znaczeniowy: przednie niebo tylne niebo: prawo karmy
 • prawo przyczynowości biologicznej
 • Obwód nagrody
 • 12 terytoriów
 • depresja
 • dewaluacja
 • hierarchia

LEVEL 3 – Zwierzęta totemiczne​: biologiczne i duchowe przesłania zachowań i etologii zwierząt​
Prowadzenie: dr Gerard Athias

– co zachowania zwierząt mówią nam o nas samych i naszych chorobach
– odczytywanie i rozwiązywanie konfliktów biologicznych na przykładzie zachowań zwierząt
– biologiczny i energetyczny zapisy tkanek ciała
– biologiczne i energetyczne odkodowanie drobnoustrojów
– patologie związane z kośćmi
– odczyt bioenergetyczny organizmu człowieka
– bioenergetyczny odczyt patologicznych zmian w organizmie
– konflikty bioenergetyczne

Level 4 – Mikroorganizmy bioenergetyczne dekodowanie drobnoustrojów, wirusów i bakterii
Prowadzenie: Isabelle Boos

Dekodowanie różnych zarazków, wirusów, drobnoustrojów i pasożytów, m.in.:
Odra
Świnka
Koronawirus
Heliconaacter pylorii
Staphylococcus
Chalmydia
Borelioza
Salmonella
Wirusowe zapalenie wątroby typu ABC
kandydoza

Level 5-6 – Biologiczne dekodowanie komórki – aspekt energetyczny
Prowadzenie – Isabelle Boos

Podstawy biologii energetycznej.
Powiązania energetyczne i sposoby dekodowania bioenergetycznego.
Powiązania energetyki komórek z 5 elementami medycyny chińskiej.
Rodzaje tkanek i komórek ciała
Omówienie sposobów wpływu energetycznego na poszczególne komórki i tkanki ciała.

Na przykład tkanki i komórki:
– mięśni,
– serca,
– wątroby,
– trzustki,
– żołądka,
– woreczka żółciowego,
– pęcherza,
– przełyku,
– nerek,
– krwi.

Level 7 – Tarot energetyczny – konflikty biologiczne

Prowadzenie: dr Gerard Athias i Isabelle Boos

Zrozumienie chorób i konfliktów biologicznych za pomocą tarota energetycznego.
Litery alfabetu hebrajskiego w połączeniu z 5 żywiołami i konkretnymi jednostkami chorobowymi.


Dr Gérard ATHIAS

Absolwent Wydziału Lekarskiego Marsylii, praktykował Medycynę Ogólną i Tradycyjną Medycynę Chińską. Osobiste względy zdrowotne poprowadziły go do Totalnej Biologii Żywych Istot i od pierwszego kontaktu z tym rewolucyjnym odkryciem zmierza w kierunku tej nowej dyscypliny. W swojej pracy pogłębia i wzbogacam badania z zakresu Biopsychogenealogii. Jego nauczycielami byli Claude SABBAH i Alejandro JODOROWSKY.

W celach wizji syntetycznej (niektórzy twierdzą, że holistycznej) buduje mosty między narzędziami tak odmiennymi jak biologia totalna, pamięć komórkowa, genealogia, kabała. Wspólnym wątkiem jego nauczania jest świadomość i wiedza o Jaźni. Jego celem jest znalezienie przyczyn choroby, a tym samym kluczy do wyzdrowienia.

Autor m.in. Ciało punkt po punkcie, 22 Iskry Życia – wydanych nakładem Wydawnictwa Wena

Isabelle Boos 

Absolwentka osteopatii i tradycyjnej chińskiej energetyki. Łączy osteopatię biodynamiczną (pracując z „Cichym Przyjacielem”, Centralnym Punktem łączącym każdą Istotę z Nieskończoną Energią Wszechświata) z Energetyką używając prawa 5 elementów, 64 heksagramów, symbolu Kwiatu Życia i doskonałej geometrii. Kontynuuje swoje badania nad rozumieniem ludzkiego ciała za pomocą Homeopatycznego Ducha Didiera Grandgeorgesa i hebrajskich liter Georges Lahy. Odkryła tarota, biologię i znaczenie choroby z Gerardem Athiasem. Razem tworzą globalną logikę bioenergetyczną, którą nazwali GEST.


Informacje organizacyjne:

W dniu webinarium na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Po zakończeniu kursu uczestniczki/uczestnicy otrzymają 3 miesięczny dostęp do nagrania webinaru liczony od ostatniego szkolenia (do 10.10.2023). Dostęp do nagrania jest liczony od ostatniego dnia ostatniej sesji szkolenia. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!

 

Uwaga! Kody rabatowe i progi nie obejmują pakietów – dotyczą tylko pojedynczych szkoleń. 


Podziel się tym wydarzeniem

 • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
8 lipca 2023 @ 10:00
Koniec:
9 lipca 2023 @ 18:00
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,
Witryna internetowa:
https://app.evenea.pl/event/gest/

Miejsce wydarzenia

On-line