IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

Terapia na żywo z dr Piotrem Pałaginem

Homeopatia jako narzędzie Recall Healing – poziom I

06-07 stycznia 2018

Prowadzi: dr Piotr Pałagin
Miejsce: Poznań, Plac Wolności 18
godziny: 10:00-18:00
 
Program całego cyklu kursów (cztery poziomy) Homeopatia jako narzędzie Recall Healing.

 1. Czym jest HOMEOpatia

 2. Część wspólna homeopatii i NMG (Nowej Medycyny Germańskiej)

 3. Proporcja „biologicznego” i „psychicznego” w homeopatii

 4. Pojęcie konstytucji homeopatycznej. Typ = konstytucja homeopatyczna = lekarstwo

 5. Możliwe kierunki rozwoju choroby. „Drzewo życia”. Konstytucja: „Człowiek”

 6. Odczucia „klienta” co do własnego zdrowia i choroby. Adekwatność i nieadekwatność

 7. Stosunek wewnętrznego obrazu siebie do obiektywnej rzeczywistości. „Norma statystyczna”

 8. Konstytucje rozpowszechnione i rzadkie. „Filogeneza powtarza ontogeneze”

 9. Stopnie i gradacje tożsamości, własnej obecności i zaangażowania w swoim życiu i stopień „wpisania się” własnego życia do życia ogółu.. Poziomy podobieństwa:

– „Jestem normalny”

– „Jestem taki, jak wszyscy

– „Jestem taki, jak moi rodacy”

– „Jestem taki, jak mój ród i rodzina”

– „Jestem taki, jak moje najbliższe otoczenie, znajomi i przyjaciele. My jesteśmy razem”

– „Wszyscy jesteśmy tacy, jak członkowie naszej grupy, klasy, zespołu”

– „Wszyscy jesteśmy jednomyślni”

– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój partner. Jesteśmy podobni”

– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć mój zespół, mój przełożony, mój nauczyciel”

– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć car, król, patriarcha, prezydent (Putin)”

– „Jestem taki, jakim chce mnie widzieć Bóg”

– „Jestem Bogiem”

 1. MIAZMAT – rodzaje chorób „homeopatycznych”. Stopień przejawiania i kierunku rozwoju MIAZMATU

 2. MIAZMAT PSORA – kierunek choroby z zewnątrz do środka. Poziom „FAKTU”

– główne lekarstwa: SULFUR, CALCIUM CARBONICUM

– stany związane z przetrwaniem człowieka w „trudnych warunkach” otaczającego swiata.

– „ludzie – dzieci”. Hiper-pasywność

– wypić – zjeść – wdychać – wydychać – przetrawić – wydzielić

„JA jestem dzieckiem swoich rodziców i zakładnikiem całej mojej rodziny, rodu, kraju”

– konflikty rodu, rodziny, wzajemne relacje rodziców i przodków

w większości chorób komórek i tkanki ENTODERMY

– „To” dzieje się ze mną fizycznie w rzeczywistości

– najpierw mówię TAK (+tkanka), a potem mówię NIE (-tkanka)

– „CHOROBY” błon śluzowych większej krzywizny żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki, gruczołu ślinowego i innych gruczołów związanych z układem trawiennym, zębodołową tkanką płuc, błoniem śluzowym kanalików nerkowych oraz gładkimi mięśniami gardła, przełykiem, żołądkiem, jelitami, macicą i niektórymi innymi organami

– stadium ORALNE rozwoju osobowości

 1. MIAZMAT SYCOSIS – kierunek choroby z wewnątrz na zewnątrz. Poziom „WARTOŚCI” Główne lekarstwa: MEDORHINUM, CALCIUM PHOSPHORICUM

– stany związane z głęboką fizyczną, neurologiczną I psychiczną traumą oraz oraz z zaburzeniami w narządach zmysłów i sposobach postrzegania i odzwierciedlania rzeczywistości oraz z zaburzeniami określonych instynktów

– „Ludzie – nastolatki”. Hiper-aktywność

– walczyć – szukać – znaleźć – nie poddawać się

– „JA określam swoją tożsamość w zespole, w zawodzie, w społeczeństwie, z partnerem”

– konflikty w relacjach z partnerami, bliskimi, przyjaciółmi i wrogami

– dotyczy w większości chorób komórek i tkanki EKTODERMY

– „To” dzieje się w mojej wyobraźni, „To” tak postrzegam i odczuwam

– najpierw mówię NIE (-tkanka), a potem mówię TAK (+tkanka)

– „CHOROBY” związane z mechanizmami fizycznej, neurologicznej i psychicznej traumy, wpływające na stan nerwów, systemu nerwowego, mózgu, analizatorów i narządów zmysłów oraz epidermy – górnej warstwy skóry i wszystkich pochodnych tkanek skóry. Ponadto są to choroby związane z mięśniami oskrzeli i tchawicy, z kanalikami gruczołów mlecznych, naczyniami wieńcowymi i żyłami, przewodnim rytmem serca i centrum oddechowym, błoną śluzową gardła i mniejszej krzywizny żołądka oraz odbytnicy, przewodem trzustki i dróg żółciowych, z błoną miedniczek i pęcherza, ze szkliwem zębów, itd.

– stadium ANALNE rozwoju osobowości

 1. MIAZMAT DYSKRASIA – kierunek choroby jednocześnie ze środka na zewnątrz i do wewnątrz. Poziom „BYTU”. Główne lekarstwa: MERCURIUS, CALCIUM FLUORICUM.

– stany związane ze słabością dziedziczną określonych odruchów i nawyków oraz ze strumieniem wydarzeń i cyklów życia

– „ludzie dorośli” aktywnie poszukujący siebie, szukający swojej drogi, przemiany i nowego życia

– „Żyć czy nie żyć” – oto jest pytanie. A jeśli żyć to: jak, kiedy, gdzie, po co, z kim

– Określam siebie w zależności od różnych związków przyczynowo-skutkowych, sytuacji, relacji, wydarzeń życiowych, sensów i treści.

– wewnętrzne konflikty człowieka ze sobą i podobnymi osobami posiadającymi energię podobną do jego konstytucji, myślokształtami, istotami i symbolami

– dotyczy w większości chorób komórek i tkanki MEZODERMY

– „To” dzieje się na pograniczu realnego i wirtualnego, wewnętrznego i zewnętrznego, nie wiem, gdzie właściwie się to dzieje. Wydaje Mi się czasami, że „To” wszystko jest moją prawdą i moim życiem, a czasami – że to wszystko tylko wydaje Mi się

– jeśli najpierw wydaje się, że mówię TAK (+tkanka), to w rzeczywistości okazuje się NIE (-tkanka) – stara mezoderma. Natomiast gdy najpierw wydaje się, że mówię NIE (-tkanka), to w rzeczywistości okazuje się TAK (+tkanka) – nowa mezoderma

– „CHOROBY” związane z tkanką łączną: kości, ścięgna, więzadła, derma (skóra), zęby, włosy, paznokcie. Także są to „choroby” stawów, kręgosłupa, opłucnej, otrzewnej, osierdzia. Poza tym tkanki gruczołu mlecznego, jajników i jąder, śledziony, krwi i limfy.

– stadium GENITALNE rozwoju osobowości

 1. Etapy rozwoju homeopatii. „Podstawowa zasada” homeopatii. Potencje homeopatyczne.

 2. Tablica substancji, właściwości, poziomów, mechanizmów i czynności

WŁAŚCIWOŚCI

Minerały

rośliny

zwierzęta

człowiek

ALCHEMIA:

Ciało mentalne

Ciało astralne

Ciało eteryczne

ciało fizyczne

POZIOMY

Świadomość

podświadomość

fizjologia

biologia

MECHANIZMY

Myślokształty

obrazy wewnętrzne

przeżycia

choroby

CZYNNOŚCI

Myśli

obrazy

energia

ciało

 1. Programy rodzinne. Powtarzające się cykle. Spirala choroby

– Przyspieszenie i spowolnienie biologicznego/psychicznego przeżywania czasu. Teoria Władimira Michajłowicza Dilmana. Ontologiczny model starzenia się. Zmieniająca się z biegiem czasu wrażliwość receptorów przysadki mózgowej na działania hormonów peryferyjnych wyrażająca się wzorem

– „Prawidłowe” i „nieprawidłowe” cykle powtarzających się wydarzeń. Cykl niezależności. Czas linearny i cykliczny. Numerologia, symbolika

– Wzrastająca entropia. Chaos i porządek. Formuła Einsteina

– Prawo oktaw. Przejście na nowy poziom. Transformacja

 1. KONFLIKT – ekstremalne rozwiązanie określonej sprzeczności wewnętrznej na poziomie ciała, psychiki, duszy

 2. Aplikacja lekarstwa homeopatycznego to prowokacja kontrolowanego „kryzysu epileptoidalnego” służącego rozwiązaniu konfliktu. Lekarstwo homeopatyczne „przedstawia” określony konflikt świadomości zwiększając „wrażliwość” wobec tego konfliktu. To „zmusza” klienta zwrócić uwagę na konflikt. Lekarstwo konstruuje w świadomości klienta holistyczny hologram, materializuje konkretne przeżycia, emocje i uczucia, przejawia ukryte i „zapomniane” dotychczas objawy, mechanizmy, życzenia, frustracje, obrazy i sny

 3. LEKARSTWO PSORYCZNE („choroby” związane z endodermą) – wywołuje obowiązkowe nasilenie objawów i pogorszenie stanu, na przykład. pojawienie się wysypki na skórze. Klient wreszcie zauważa to, czego on przez dłuższy czas nie chciał widzieć, słyszeć czy odczuwać. Lekarstwo gwarantowanie „kontroluje” te wszystkie objawy i stany „kryzysu epileptoidalny”, a klient przy pomocy lekarstwa homeopatycznego odpowiadającego konfliktowi, uświadamia sobie i rozwiązuje konflikt. To ma miejsce nawet w tych przypadkach, gdy w ogóle nie chciał rozmawiać z teraupeutą na temat swoich uczuć, przeżyć czy powiązanych z jego „chorobą” wydarzeń życiowych i mechanizmów, które według opinii specjalisty od NMG, są doniosłe dla rozwoju jego „choroby”. „Klient psoryczny” znajdujący się z reguły na oralnym etapie rozwoju osobowości, nie jest gotowy omawiać z terapeutą głębokich problemów osobistych, nawet jeśli przyszedł on do terapeuty jako do psychologa. Natomiast dosyć łatwo jest z nim pracować, gdyż jego główny konflikt jest ewidentnie widoczny, mimo jego prób ukrycia go.

 4. LEKARSTWO SYCOSIS („choroby” związane z ektodermą), spektakularnie, natychmiast i „raz na zawsze” „uzdrawia” klienta. Co prawda po pewnym czasie objawy wracają, ale klient ma już nadzieję na szczęśliwą przyszłość, a terapeuta czy specjalista od NMG ma wtedy możliwość nawiązania głębokiego dialogu z klientem. Takie natychmiastowe „uzdrowienie” następuje dlatego, że klient przychodzi z reguły w momencie szczytowym „kryzysu epileptoidalnego”, kiedy już nie może być gorzej, a lekarstwo homeopatyczne (dobrane odpowiednio do konfliktu ektodermy) łagodzi niektóre lub większość objawów fizycznych, w en sposób odciążając system nerwowy i narządy zmysłu klienta. Każdy specjalista od NMG wie, że właśnie takie zaburzenia systemu nerwowego i narządów zmysłów są główną przyczyną fizycznego, psychicznego, moralnego i duchowego cierpienia klienta z „chorobami” ektodermy

 5. LEKARSTWO DYSKRASIA („choroby” związane z mezodermą) mogą wyjawić oba wyżej wymienione stany, sekwencyjnie lub równolegle. Jeśli klient zwrócił się do terapeuty głównie z powodu cierpienia fizycznego lub choroby ciała (według specjalistów od NMG – z chorobami „starej mezodermy”), to lekarstwo poskutkuje krótkotrwałym nasileniem bólu i konkretną symptomatyką fizyczną z jednoczesnym „oświeceniem w mózgu”, poprawą humoru, zwiększeniem pracowitości, sił i energii. To będzie oznaczać, że sobie wybaczą wszystkie „niedoskonałości” i poprzez kryzys „epileptoidalny” rozwiążą konflikt związany, na przykład, z niskim poczuciem wartości. Natomiast gdy klient zwrócił się do terapeuty głównie z powodu konfliktu emocjonalnego lub duchowego (dla specjalistów od NMG – z chorobami „nowej mezodermy”), to dopasowane do konfliktu lekarstwo prawie natychmiast usunie większość dolegliwości fizyczne, lecz doprowadzi do emocjonalnego lub duchowego „załamania”. W tym przypadku lekarstwo pomoże przypomnieć sobie wszystko i doprowadzi klienta do sekwencyjnego powtarzania wszystkich stanów poprzedzających jego chorobę (tylko w odwrotnym kierunku) oraz poruszy określone wspomnienia, stany duchowe i myśli. To może wzmocnić żal z powodu własnych czynów w przeszłości, wzbudzić poczucie wstydu lub winy, zmusić go do płaczu. Wyostrzy lub zwiększy się i tak już wysoka wrażliwość klienta, co doprowadzi do egzaltacji uczuć. W takich przypadkach lekarstwo homeopatyczne istotnie przyspieszy proces „uzdrowienia”. Jednak wtedy klient obowiązkowo potrzebuje procesu terapeutycznego dla rozwiązania określonych konfliktów

 6. Symboliczny cykl życia człowieka. Ekstrawersja – Introwersja. Indywidualne – Zbiorowe. 4 fazy cyklu życiowego. Cyferblat życia. Idee Pitagorasa. 12 par konfliktów – 12 par lekarstw homeopatycznych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu tych konfliktów

 1. Konflikty pierwszej fazy. Nieświadomość indywidualna

MAMA – TATA – JA

PULSATILLA / AURUM METALLICUM

FAŁSZYWY – PRAWDZIWY – ISTNIEJĄCY

PHOSPHOR/ PLUMBUM

MATERIALNE – SUBTELNE – EWOLUCJA

SILICEA / ARGENRUM NITRICUM

Konflikty drugiej fazy. Świadomość indywidualna

MOJE – NIE MOJE – ZIEMSKIE

HYOSCYAMUS / PLATINA

ŻEŃSKI – MĘSKI – TWÓRCZY

NATRIUM MURIATICUM / NUX VOMIKA

DZIECIĘCY – RODZICIELSKI – OSOBISTY

CINA / LICOPODIUM

Konflikty trzeciej fazy. Świadomość społeczna

WEWNĘTRZNE – ZEWNĘTRZNE – TY (MIŁOŚĆ)

ADRENALINA / BELLADONNA

WYMYŚLONE – ARCHETYPOWE – OCZEKIWANE

STAPHYSAGRIA / ARNICA

JAWNE – TAJNE – REWOLUCJA

THUJA / OPIUM

Konflikty czwartej fazy. Nieświadomość zbiorowa

EGOISTYCZNY – ALTRUISTYCZNY – BOSKIE

JOD / ARSEN

DOBRE – ZŁE – IDEALNE

ANACARDIUM / ACONIT

NIEŚWIADOME – ŚWIADOME – UNIWERSALNE

IGNACIA / COFFEA

 1. „KRESY”, „ŻYWIOŁY”, „ĆWIERCIE”. Możliwe rozszerzenie kontekstu symbolicznego. Niektóre sprzeczności. Praca wewnętrzna. Homeopatia jako sposób istnienia homeopaty

 
Uczestniczki/y szkolenia po ukończeniu trzech poziomów otrzymują  ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU NA DRUKACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
 
[otw_shortcode_button href=”http://biletdozdrowia.pl/pl/bilety/354″ size=”large” bgcolor=”#5DA171″ icon_type=”general foundicon-cart” icon_position=”left” shape=”radius” border_color=”#2d7541″ target=”_blank”]Kup bilet[/otw_shortcode_button]

Podziel się tym wydarzeniem

 • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
6 stycznia 2018 @ 10:00
Koniec:
7 stycznia 2018 @ 18:00
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia

STRONA GŁÓWNA

Organizator