IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

International Recall Healing® Institute on-line – Institute 4 egzamin (X 2021)

23 października, 13:00 - 26 października, 19:30 CEST

International Recall Healing® Institute on-line (2020-2021)
Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

spotkanie 4 – egzamin
W warsztacie mogą brać udział obserwatorzy – osoby uczące się Recall Healing w celu doskonalenia swojego warsztatu. Obserwatorzy mogą tylko oglądać webinarium – nie mają możliwości aktywnego uczestnictwa w nim.
Prowadzi: dr Michelle Schrader / USA/Texas, współzałożycielka wraz z dr Gilbertem Renaud Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Vicedyrektor i Edukator Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® Jej praca doktorska dotyczyła metody terapeutyczno-rozwojowej Recall Healing.
Data: 23 – 26 października 2021

Godziny: 13.00 – 19.30 (czas środkowoeuropejski)
Tłumaczenie: j. angielski z tłumaczeniem na j.polski i j.rosyjski
Kurs on-line
Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® stają się Certyfikowanymi Facylitatorami Recall Healing® i otrzymują uprawnienia do:
– prowadzenia terapii / superwizji /coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,
– posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®


Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły:
Recall Healing® / Total Biology® Levels I – II – III (72 h)
– Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (5 kursów tematycznych) (120 h)
lub są w trakcie nauki – przed ukończeniem nauczania w Instytucie wyżej wymienione kursy muszą być ukończone.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 693 160 910


Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® otrzymują:
Certyfikaty:

  • Certificate confers the right to perform Recall Healing® and Total Biology® THERAPY / European Union
  • Certified Recall Healing® Facilitator / Canada

Zaświadczenie ukończenia kursu: Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalna Biologia® na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody RH®/TB® w Polsce. 
PROGRAM:
Drugie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 16 – 18 lutego 2021
Dogłębna analiza kwestionariuszy klienta – wysłanych przez Studentów. Wyjaśnienie i wykluczenie wszelkich niejasności.
Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez wykładowcę, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Każdy Student rozpoczyna pracę nad trzema przypadkami, które będzie musiał zaprezentować podczas czwartego spotkania. Pytania, niejasności, sugestie.
Wszyscy studenci otrzymają Oficjalny Kwestionariusz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.
Trzecie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 8 – 10 czerwca 2021
Zagadnienia związane z „pracą terapeutyczną” oraz „coachingiem”.
Trudne przypadki klientów Studentów – pytania i odpowiedzi.
Metodologia terapii Recall Healing®
Ćwiczenia: Medytacja Prowadzona, Wizualizacja.
Przesunięcie w Postrzeganiu: Pojęcie Obserwacji.
Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.
Różne aspekty konkretnych jednostek chorobowych na przykładzie alergii – pogłębiona analiza przypadku.

Czwarte spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – Egzamin – 23 – 26 października 2021
Każdy Facylitator Recall Healing® przedstawia przed grupą dwa udane i jeden nieudany przypadek.
Indywidualna analiza, komentarze i opinie dla każdego Studenta.
Wręczenie Certyfikatów Facylitatora Recall Healing® studentom, którzy zdali egzamin.
Cennik:
Instytut IV – Egzamin – 7 dni po Instytucie III – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł


Informacje organizacyjne:
Dzień przed kursem na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!
Uczestniczki/uczestnicy kursu otrzymają dostęp do nagrania kursu na czas trwania programu kształcenia Instytutu oraz na sześć miesięcy od jego zakończenia.Podziel się tym wydarzeniem

281280
DD
dni
HH
godz.
MM
min.
SS
sek.

Szczegóły

Start:
23 października, 13:00 CEST
Koniec:
26 października, 19:30 CEST
Kategoria Wydarzenie:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/4IRH