IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

PROF. ALEKSANDER DANILOV

Aleksander Danilov, specjalista w dziedzinach struktury, chemi, właściwości fizycznych i biologicznych funkcji wody. Zajmuje się wodą jak źródłem energii.

Aleksander Danilov otrzymał Złoty Medal Yuriego Gagarina przyznany przez Rosyjską Federację Astronautyczną, za wprowadzenie urządzeń medycznych diagnozujących raka oraz uzależnienia od narkotyków w 2006r. Posiada patent Federacji Rosyjskiej № 2128004, dated 27.03.1999.

Aleksander Danilov pracował jako starszy asystent do spraw badań w labolatoriu aquacenter przy projekcie Czysta woda dla Petersburga, w dziale Woda w kanale Petersburskim w latach 2010 – 2013. Opracował tam technologię oczyszczania wody na zasadzie technologii wirowej I kawitacyjnej.

Od czerwca 2011 Aleksander Danilov jest założyciele I kuratorem międzynarodowej grupy skupiającej się na oczyszczeni mórz z ksenobiotyków I węglowowdorów pod patronatem Skeretaariatu Barentsa.

Od lipca 2011 do aja 2014 był vice prezydentem Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ekolgicznego bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.

Wykształcenie:

1975 Północnozachodni instytut Politechniczny, dyplom inżyniera

1985 Politenika Petersburska dyplom inżyniera-cybernetyka, fakultet bio-cybernetyka.

Studia Podyplomowe

2010- 2013 Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Fundamentalnych

2012 Dyplom Doktora filozofi w zakresie biologii I medycyny

2013 Tytuł Profesora Dyplom Wielkiego Doktora filozofii w zakresoe biologii I medycyny.

Obecne zatrudnienie:

Naukowy dyrektor INSO “Markelov Klinik”, Petrozavodsk, Karelia,

Manager projektu “Nowe technologie wodne” Petersburg

Expert jakości wody I energii wodnej

Ekspert w zakresie ryzyka występowania raka i uzalężnień od narkotyków na uniwersytecie Studiów fundamentalnych Rosja

 

Wydał artykuły naukowe (nowa fizjoterapia SPA, raka, narkomanii, neuro-miostimulation, terapię fotografą, techniki anti-aging, terapia muzyką, terapia trans-rezonansem) i był wykłądowcą na sympozjach i konferencjach naukowych w Władywostoku (październik , 1994), Moskwie (2007-13, 2014), Petersburgu (2001-2013, Bułgaria (listopad, 2013), Klaipeda (maj, 2014) (był on odpowiedzialny za stoisko na wystawach „zdrowie” i „Czysta Woda „w latach 1993, 1996, 2009)A