IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

BARBARA LABUDA

Kobieta niezwyczajna. Filolog romański, doktor nauk humanistycznych. Niegdyś polityk, posłanka na Sejm, minister w Kancelarii Prezydenta RP, ambasador RP w Luksemburgu, działaczka Solidarności, dziś nauczyciel, przewodnik i doradca duchowy, ale przede wszystkim Człowiek – niezwykle wiarygodny, mądry, ciepły, empatyczny, pełen zrozumienia i dobrej energii. Od zawsze zaangażowana na różnych polach w pomoc innym. Odznaczona przez prezydenta Francji orderem Legii Honorowej za wkład w obronę praw człowieka oraz działalność w dziedzinie kultury i polityki społecznej.
Wegetarianka. Autorka książki „Poszukiwania”. Matka.

Dzięki latom poświęconym duchowemu rozwojowi i spędzonym na kontemplacji i medytacji odnalazła najważniejszy dla siebie dom – Dom Duchowy i w przyjazny sposób pomaga innym taki dom zbudować.

Potrzebującym pomocy od lat tworzy portrety oraz programy naprawcze ich ścieżki duchowej, czyli „zadań duchowych do odrobienia” , a także dzieli się doświadczeniem własnym oraz doświadczeniem ze spotkań z poznanymi podczas swojej duchowej wędrówki nauczycielami.

Wspiera w odnalezieniu w sobie istoty duchowej i jej rozwoju. Pomaga odnaleźć sens życia, misje i cele życiowe. Uczy radzenia sobie z przeszkodami oraz wyjaśnia ich sens oraz cel. Naucza akceptacji i słuchania ciała jako głosu duszy. Wyjaśnia cele pojawiania się „trudnych” ludzi w naszym życiu i nieprzypadkowość losów oraz aprobowania „trudnych” emocji. Naucza, jak sprowadzić do swego życia to, czego się oczekuje.

Prowadzi indywidualne sesje doradztwa i terapii duchowej (Psychologiczno-duchowy portret wraz z zadaniami duchowymi do odrobienia), korzystając również z wiedzy numerologicznej, oraz spotkania grup, podczas których dzieli się swoją ścieżką duchową i pomaga otworzyć się na rozwój (Spotkania rozwojowe z Barbarą Labudą) oraz konsultacje dla grup zawodowych (Konsultacje dla biznesu).