IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

DR MICHELLE SCHRADER

Rozpoczęła swoją podróż z Recall Healing w 2007 roku. Wiele czasu spędziła na nauce i treningach z dr. Gilbertem Renaud. Uzdrawianie szybko stało się jej pasją, na co niebagatelny wpływ miały niezliczone relacje osób, którym –  dzięki zrozumieniu podstawowego znaczenia własnych problemów zdrowotnych – udało się znaleźć ich rozwiązanie.

Michelle Schrader ma tytuł licencjata w dziedzinie pracy socjalnej, tytuł magistra sztuki w zakresie religioznawstwa, tytuł magistra w dziedzinie psychologii oraz tytuł doktora w Mind-Body Medicine. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Saybrook, gdzie swoje badania skoncentrowała na doświadczeniach z Recall Healing.

Odbyła szkolenia w Nowej Germańskiej Medycynie, technice neuro emocjonalnej (Neuro Emotional Technique), programowaniu neurolingwistycznym, hipnozie, coachingu i obrazowaniu dla zdrowia; posiada certyfikat Medycyny Umysłu-Ciała wydany przez Centrum Medycyny Umysłu i Ciała. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w edukacji.

Uwielbia nauczać, jak korzystać z narzędzi RH, dających ludziom zrozumienie, że cierpią z powodów przeszłości, i prowadzących do  zdrowszego życia w teraźniejszości. Michelle Schrader wiedzą z dziedziny Recall Healing dzieli się z radością i ekscytacją.