IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

DR LIDIA GRABOWSKA

Ukończyła Akademię Rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera, jest doktorem nauk rolniczych w zakresie agronomii.

Związana była z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, w 1990 roku rozpoczęła prace naukowo-badawcze z konopiami włóknistymi, początkowo na stanowisku kierownika Zespołu ds. Uprawy Roślin Włóknistych na Terenach Skażonych, następnie kierownika Zespołu ds. Hodowli, Uprawy i Nasiennictwa Konopi, a po utworzeniu w Instytucie Zakładu Hodowli, Agrotechniki i Nasiennictwa Konopi została kierownikiem Zakładu. Obecnie jest ekspertem ds. hodowli, nasiennictwa oraz uprawy konopi w Polskim Instytucie Konopi.