IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

DR PIOTR PIOTROWICZ GARIAEV

Wybitny naukowiec rosyjski, akademik RANS i RAMTN, członek New York Academy of Sciences. Doktor nauk biologicznych. Wynalazca. Twórca teorii naukowych dotyczących fali genomu. Założyciel i prezes Instytutu Genetyki Kwantowej, współautor jednego z najważniejszych odkryć współczesności – translacji informacji genetycznych na odległość, przynoszącego absolutny przełom w nauce, a szczególnie w medycynie XXI wieku. To fundamentalne odkrycie pozwala inaczej spojrzeć na procesy powstawania życia.

Liczne prace naukowe P.P. Gariajewa i publikacje prasowe są znane w świecie naukowym i szeroko komentowane tak w Rosji, jak i poza jej granicami.