IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

EYAL NIR

mistrz karate tradycyjnego, twórca programu BuDo-Way, uczeń znamienitego japońskiego mistrza i ojca karate tradycyjnego Hidetaki Nishiyamy. Współinicjator budowy ośrodka BuDo na rzecz pokoju na świecie.

Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego z siedzibą w Genewie, prezydent Federacji Karate Tradycyjnego Izraela.

6 Dan w karate tradycyjnym. Kilka razy na podium w krajowych i europejskich mistrzostwach.

Sędzia i trener z międzynarodowymi kwalifikacjami.

Biznes: manager marketingu i sprzedaży produktów hi-tec na rynku globalnym.

Wykładowca: angielski w biznesie;  program BuDo-Way.