IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

DR GÉRARD ATHIAS

Choroba jest informacją. Moja praca polega na przetłumaczeniu tej informacji. Głównym narzędziem do tego jest dla mnie biologia.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Marsylii, praktykował Medycynę Ogólną i Tradycyjną Medycynę Chińską. Osobiste względy zdrowotne poprowadziły go do Totalnej Biologii Żywych Istot i od pierwszego kontaktu z tym rewolucyjnym odkryciem zmierza w kierunku tej nowej dyscypliny. W swojej pracy pogłębia i wzbogacam badania z zakresu Biopsychogenealogii. Jego nauczycielami byli Claude SABBAH i Alejandro JODOROWSKY.

W celach wizji syntetycznej (niektórzy twierdzą, że holistycznej) buduje mosty między narzędziami tak odmiennymi jak biologia totalna, pamięć komórkowa, genealogia, kabała. Wspólnym wątkiem jego nauczania jest świadomość i wiedza o Jaźni. Jego celem jest znalezienie przyczyn choroby, a tym samym kluczy do wyzdrowienia.

Uzdrowienie ciała wymaga zmiany umysłu.

Autor m.in.

Ciało punkt po punkcie, Gérard Athias

22 Iskry Życia. Gra terapeutyczna, Gérard Athias, Déborah Waknine

Nie ma nadchodzących wydarzeń.