IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

MARCUS SCHMIEKE

Twórca systemu TimeWaver. Studiując fizykę i filozofię, Marcus Schmieke zgłębił istniejące powiązania między materią a świadomością. Jego pierwsze publikacje „Das letzte Geheimnis – Naturwissenschaft und Bewusstsein“ (Ostatnia tajemnica – nauki przyrodnicze a świadomość) oraz „Das Lebensfeld” (Pole życia) stanowią podstawę technologii pola informacyjnego. Duży wpływ na jego badania miał niemiecki fizyk Burkhard Heim, który jako pierwszy sformułował teorię jednolitego pola kwantowego, obejmującego umysł i świadomość, i którego 12-wymiarowy model wszechświata, przybliża wymiar pola informacyjnego, obejmującego przestrzeń energii i przestrzeń umysłu.