IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

MARIE-GINETTE RHEAULT

Psychoterapeutka i trenerka. Doświadczenie Marie-Ginette doprowadziło ją do pogłębienia kilku dyscyplin, między innymi: filozofii, NLP, starej chińskiej medycyny psychologicznej i innowacyjnych koncepcji, w tym psychobiologii, pamięci komórkowej i dzieł symbolicznych.

Praca psychoterapeutki wynika z pragnienia niesienia pomocy ludziom, zdobycia wiedzy o ich wewnętrznym świecie, poszerzenia ich świadomości i zwiększenia poczucia osobistego dobrobytu, a jednocześnie wykorzystania swojego unikalnego potencjału ludzkiego i duchowego. Pochodząca z Kanady Marie-Ginette prowadzi konsultacje i seminaria w Europie.