IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

NEVENKA DIMITROVA

Jedna z najlepszych nauczycielek PanEuRytmii na świecie. Od 2000 roku prowadzi regularne zajęcia PanEuRytmii dla ludzi z całego świata w Nowym Jorku. Pochodzi z bułgarsko-macedońskiej rodziny z greckimi korzeniami. Wychowywała się w Macedonii Północnej, mieszkała w Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Nevenka Dimitrova jest także naukowcem pragnącym wypełnić lukę między nauką a metafizycznymi badaniami różnych tradycji na całym świecie. Kształciła się w Macedonii i USA. Posiada stopień doktora informatyki i inżynierii.

Przez ponad 20 lat pracowała w USA jako naukowiec i lider wykonawczy w dziedzinie diagnostyki zdrowotnej, planowania terapii w chorobach nowotworowych, cukrzycy i immunologii, mając na celu poprawę wyników leczenia pacjentów.

Nevenka już od wczesnego dzieciństwa zgłębiała światowe tradycje metafizyczne i różne rodzaje tańca jako formy muzykoterapii i pielęgnowania więzi, w tym tradycyjnych tańców ludowych Bałkanów i latynoamerykańskich. PanEuRytmię poznała już w młodości. Jej pasja do nauczania Mistrza Beinsy Douno zaczęła się bardzo wcześnie. Jej ojciec był osobą głęboko mistyczną i każdego wieczoru czytał wykłady Mistrza Beinsa Douno. Dziadkowie Nevenki mieli buddyjskie poglądy, drudzy byli głęboko oddani tradycji prawosławnej.

W swoim życiu zawodowym Nevenka podróżowała po całym świecie, przedstawiając PanEuRytmię wielu osobom na całej Ziemi. Brała udział w zajęciach jogi i medytacji w kręgu, w tym w kręgu Paramhansay Yoganandy w Phoenix w Arizonie, odwiedziła jego ośrodek w Los Angeles i w Holandii.

Podróż w Bułgarskie góry Riła w 2000 roku okazała się dla niej przełomowa. Zainspirowała ją wspaniała nauczycielka PanEuRytmii – Ina Doinova. Właśnie wówczas Nevenka poczuła, że jej drogą życiową jest PanEuRytmia. Pragnęła ją jeszcze bardziej zgłębiać i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Czerpała mnóstwo wiedzy z PanEuRytmii, praktykowała i nauczała doskonaląc się każdego dnia.

Nevenka od 2000 roku regularnie praktykuje, naucza oraz prowadzi krąg PanEuRytmii w samym sercu Nowego Jorku. Od 2021 r. prowadzi także ogólnoświatowy kurs online. W 2022 r. założyła globalne kółko z wykładami w języku angielskim w Internecie, aby studiować wykłady i muzykę Beinsy Douno i jego uczniów, ze studentami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Polski, Macedonii, Bułgarii, Łotwy, Niemiec, Izraela, Chile, Ekwadoru, Brazylii i Australii.