IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

PETER GANEV

urodził się w Sofii, w roku 1951, w rodzinie jednego z pierwszych uczniów Petyra Dynowa – muzyka, mędrca i mistyka, twórcy PanEuRytmii. Jest skrzypkiem, kompozytorem, dyrygentem i jednym z wiodących autorytetów w dziedzinie muzyki Mistrza. Ukończył Narodową Akademię Muzyczną. Jako kompozytor stworzył aranżacje polifoniczne muzyki PanEuRytmii w oparciu o dzieła Petyra Dynowa. Jako skrzypek, dyrygent i pianista Peter Ganev zorganizował i wystąpił na setkach koncertów w Bułgarii i poza jej granicami, nagrał też liczne płyty.

Regularnie bierze udział w zgromadzeniach PanEuRytmicznych w górach Riła w Bułgarii oraz w innych wydarzeniach związanych z tą sztuką. Jest również duchowym nauczycielem, prowadzi wykłady, podczas których przybliża naukę Petyra Dynowa, opowiada o życiu w założonej przez niego wspólnocie Izgrew, a także mówi o „ludziach nowej ery”.