IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

PROF. JAN RAK

Urodził się w Pradze w 1962 r. Całą karierę poświęcił fizyce kwantowej i jądrowej. Spędził 3 lata w Dubnej w Rosji, 5 lat w Niemczech i 5 lat w USA. W 2005 r. przeprowadził się do Finlandii (University of Jyväskylä), gdzie kieruje zespołem eksperymentu ALICE prowadzonego w CERN. W CERN pracuję nieprzerwanie od 1992 roku.

Jest współautorem książki wydanej przez Cambridge University Press i współautorem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach.

http://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/physics/particle-physics-and-nuclear-physics/high-pt-physics-heavy-ion-era?format=HB&isbn=9780521190299