IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

PROF. MAŁGORZATA ŁUKOWICZ

Jest lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Od 2 lat pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych m.in.: diagnostyka kliniczna wg Vojty, PNF podstawowy, terapii manualnej wg Levitta, McKenziego, leczenia spastyczności, dystonii, migren toksyną botulinową, kurs ENG, EMG i PW, diagnostyki USG narządu ruchu, Clinical Application of Instrumental Movement Analysis in Rehabilitation Medicine, Isstituto Medea La Nostra Famigia Bosisio Parini, Applicazioni Cliniche dell analisi strumentale del movimento in medicina riabilitativa Costa Magna Itali, kurs kinezjologii edukacyjnej, densytometrii, kinesio-tapingu.

Działalność naukową rozpoczęła w CM UMK w Bydgoszczy, w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie rehabilitacja medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu”.

Doświadczony dydaktyk, nauczała na kierunku Lekarskim, na kierunku Fizjoterapii, Pielęgniarstwa, jest promotorem ponad 100 prac magisterskich na kierunku Fizjoterapia, jest
promotorem wielu rozpraw doktorskich, członkiem komisji habilitacyjnych w dziedzinie rehabilitacja medyczna i fizjoterapia, recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacych. Jest członkiem Zarządu Głównego PTReh.

Od 2018 roku prowadziła szkolenia z zakresu medycyny konopnej dla farmaceutów i lekarzy w całej Polsce. Prowadzi praktykę lekarską, wprowadza pacjentów w terapię konopną i nadzoruje jej przebieg. Prowadzi liczne wykłady na konferencjach naukowych i szkoleniu specjalizacyjnym dla lekarzy z medycyny konopnej.