IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

PROF. VITALIJ LITWIN

Prezes Centrum kultury i historii Tamań-UNESCO, prof. Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii, Bezpieczeństwa Człowieka i Przyrody i Akademii Medycznych i Technologicznych Nauk Federacji Rosyjskiej. Naukowiec i autor urządzeń do strukturalizacji wody, general-major ekologicznego bezpieczeństwa, autor licznych wynalazków naukowych w dziedzinie ewolucji człowieka, autor szkoły długowieczności, autor monografii „Jak przeżyć 150 lat” i „Ziemia amazonek”.