IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

recall healing

SYSTEM CERTYFIKACJI Recall Healing®/ Totalna Biologia®

IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody Recall Healing® w Polsce. 

Nazwy: TOTALNA BIOLOGIA® i RECALL HEALING® są nazwami zastrzeżonymi. Wyłączne prawo do znaków towarowych słowno-graficznych dla nazw: TOTALNA BIOLOGIA® i RECALL HEALING® posiada Irena Galińska-Musioł, właścicielka Instytutu Wiedzy Waleologicznej i Wena s.c.

Systemowa Psychosomatyczna Terapia Recall Healing®/ Totalna Biologia® Uzdrawianie przez świadomość

 

Opis programu nauczania – dr Gilbert Renaud, twórca metody Recall Healing®

Każdemu kursowi przypisana jest odpowiednia ilość godzin. 1 dzień odpowiada 8 godzinom lekcyjnym.

Aby móc brać udział w procesie wzrostu i rozwoju metodą Recall Healing® / Total Biology®  niezbędne jest ukończenie Recall Healing® / Total Biology®  Level I (kurs podstawowy) (24 h)

 

SYSTEM NAUCZANIA

 

Kursy bazowe / Levels I – II – III:  Basic:
 • Recall Healing® / Total Biology®  Level I (kurs podstawowy) (24 h) – niezbędny do uczestnictwa w pozostałych zajęciach Recall Healing®
 • Recall Healing® / Total Biology®  Level II  (24 h)
 • Recall Healing® / Total Biology®  Level III (24 h)
 

 

 
Kursy tematyczne / Advanced Level:
 • Children Learning Difficulties and Behaviors (24 h)
 • Depression and Addictions (24 h)
 • Relationship, Triads, Sexuality (24 h)
 • Symbolism & Dreams – meaning of symbols (24 h)
 • The Full Body (24 h)
 • Weight Workshop (24 h)
 • Mothers, Fathers, Therapists at the Help of Children; Autism – level II of the Children’s course (24 h)
 • Toolbox (24 h)
 • Terapia on-line (ilość godzin zależna od spotkania)
 • Autism (8 h)
 • Hormones (8 h)
 • Allergies (8 h)
 • Dekodowanie Emocji – praktyczne narzędzia Mind-Body Medicine

 • Superwizje dla Facylitatorów i Studentów Recall Healing® (ilość godzin zależna od spotkania)

International Recall Healing® Institute | Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

Cztery trzydniowe zjazdy zakończone Egzaminem. W trakcie nauki w ramach Instytutu uczestnicy muszą również otrzymać pozytywną ocenę pracy pisemnej.

Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły, lub są w trakcie nauki:

 • Recall Healing® / Total Biology®  Levels I – II – III (72 h)
 • Recall Healing®  / Total Biology® Advanced Level (120 h)

Pozytywnie zdany egzamin Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®/Totalnej Biologii® uprawnia do:

– prowadzenia terapii/superwizji/coachingu metodą Recall Healing®  / Totalna Biologia®,

– posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing®  / Totalna Biologia®

Terapeuci/ki metody Recall Healing®/Totalna Biologia® zobowiązani są do utrwalenia/odświeżenia zasad terapii Recall Healing® / Totalna Biologia® poprzez udział, przynajmniej raz w roku w superwizji z twórcą metody dr Gilbertem Renaud.  

 

CERTYFIKACJA (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia)

CERTYFIKATY


Certyfikaty za udział w szkoleniu wystawiane są tylko w formie elektronicznej.

Certyfikaty są wystawiane po każdym szkoleniu Recall Healing® / Totalna Biologia® i są podstawą do późniejszego wystawienia Dyplomów i Zaświadczeń zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175) – informują o rodzaju kursu i ilości godzin.

Za Superwizje nie są wystawiane certyfikaty.

 

ZAŚWIADCZENIA zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175)
I DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Zaświadczenia i Dyplomy wystawiane są w  formie drukowanej i elektronicznej

Podstawą do ich wystawienia jest odbycie wymaganej programowo liczby godzin kursu.

Dyplomy Zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175) Ilość godzin
Recall Healing® / Total Biology®  Levels I – II – III

 

Recall Healing®  / Totalna Biologia®  Poziom I – II – III 72
Recall Healing®  / Total Biology®

Advanced Level

Recall Healing®  / Totalna Biologia®

Kurs zaawansowany

120

 

Międzynarodowy Instytut Recall Healing®/Totalnej Biologii®

podstawą wystawienia są:

 • ukończone szkolenia: Level I-II-III i Advanced Level
 • pozytywnie oceniona praca pisemna i zdany egzamin ustny
Certyficate Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175) Ilość godzin
Certificate confers the right to perform Recall Healing®  and Total Biology®  THERAPY

 

Międzynarodowy Instytut Recall Healing®  / Totalna Biologia® 96
Certified Recall Healing®  Facilitator