IWW – Instytut Wiedzy Waleologicznej

Ładowanie Wydarzenia

International Recall Healing® Institute 2023-2024 – on-line: INSTITUTE 2

Institute recall healing totalna biologia

 

International Recall Healing® Institute on-line (2023-2024)

Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

Prowadzidr Michelle LaMasa-Dawson / USA, współzałożycielka wraz z dr Gilbertem Renaud Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Vicedyrektor i Edukator Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® Jej praca doktorska dotyczyła metody terapeutyczno-rozwojowej Recall Healing.

Data: 6-8 lutego 2024  – Zjazd II (on-line)

Godziny: 13.00 – 19.30 (czas środkowoeuropejski)

Tłumaczenie: j. angielski z tłumaczeniem na j.polski i j.rosyjski

Szkolenie on-line

Harmonogram zajęć:
Institute 1: 1-3  grudnia 2023
Institute 2: 6-8 lutego 2024
Institute 3: 1-3 maja 2024
listopad 2023 – Institute 4 – Egzamin: 4-7 listopada 2024

Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® stają się Certyfikowanymi Facylitatorami Recall Healing® i otrzymują uprawnienia do:

– prowadzenia terapii / superwizji /coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,

– posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®


Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły:

– Recall Healing® / Total Biology® Levels I – II – III (72 h)

– Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (5 kursów tematycznych) (120 h)

lub są w trakcie nauki – przed ukończeniem nauczania w Instytucie wyżej wymienione kursy muszą być ukończone.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 693 160 910


Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® otrzymują:

Certyfikaty:

  • Certificate confers the right to perform Recall Healing® and Total Biology® THERAPY / European Union
  • Certified Recall Healing® Facilitator / Canada

Zaświadczenie ukończenia kursu: Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalna Biologia® zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175)

IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody RH®/TB® w Polsce. 

PROGRAM:

Pierwsze spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®

Zasady pracy terapeutycznej z pacjentem / klientem według Recall Healing® / Total Biology®

Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Wyjaśnienia w kwestii egzaminu Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.

Każdy student otrzyma do wypełnienia kwestionariusz klienta Recall Healing®. Wypełniony kwestionariusz klienta trzeba wysłać 5 dni przed rozpoczęciem II poziomu Instytutu Recall Healing®.

Prace muszą być w języku angielskim !!

Drugie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®

Dogłębna analiza kwestionariuszy klienta – wysłanych przez Studentów. Wyjaśnienie i wykluczenie wszelkich niejasności.

Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez wykładowcę, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Każdy Student rozpoczyna pracę nad trzema przypadkami, które będzie musiał zaprezentować podczas czwartego spotkania. Pytania, niejasności, sugestie.

Wszyscy studenci otrzymają Oficjalny Kwestionariusz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.

Trzecie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®

Zagadnienia związane z „pracą terapeutyczną” oraz „coachingiem”.

Trudne przypadki klientów Studentów – pytania i odpowiedzi.

Metodologia terapii Recall Healing®

Ćwiczenia: Medytacja Prowadzona, Wizualizacja.

Przesunięcie w Postrzeganiu: Pojęcie Obserwacji.

Trzy „przypadki” na żywo – jeden klient dziennie: każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Różne aspekty konkretnych jednostek chorobowych na przykładzie alergii – pogłębiona analiza przypadku.

 

Czwarte spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – Egzamin

Każdy Facylitator Recall Healing® przedstawia przed grupą dwa udane i jeden nieudany przypadek.

Indywidualna analiza, komentarze i opinie dla każdego Studenta.

Wręczenie Certyfikatów Facylitatora Recall Healing® studentom, którzy zdali egzamin.

Cennik:

Pełen Instytut (Zajęcia I, II, III, IV – płatność jednorazowa) 8760 zł

Przy płatności jednorazowej nie ma możliwości zwrotu za Instytut IV – jeśli ktoś nie złoży pracy egzaminacyjnej lub praca nie zostanie pozytywnie oceniona przez prowadzącą, nie będzie składał Egzaminu lub zrezygnuje z uczestnictwa w trakcie Instytutu.

Instytut I  do 31.10.23 – 2260 zł  |  do 23.11.23 – 2460 zł  |  od 24.11.23 – 2780 zł
Instytut II – 7 dni po Instytucie I – 2460 zł  I  po 7. dniach – 2780 zł
Instytut III – 7 dni po Instytucie II – 2460 zł I po 7. dniach – 2780 zł
Instytut IV – Egzamin – 7 dni po Instytucie III – 2460 zł I po 7. dniach – 2780 zł


Informacje organizacyjne:

Dzień przed kursem na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!

Uczestniczki/uczestnicy kursu otrzymają dostęp do nagrania kursu na czas trwania programu kształcenia Instytutu oraz na sześć miesięcy od jego zakończenia.


 


Podziel się tym wydarzeniem

  • To wydarzenie minęło.

Szczegóły

Początek:
6 lutego @ 13:00
Koniec:
8 lutego @ 19:30
Kategorie Wydarzenie:
, , ,

Miejsce wydarzenia

On-line